1. A 2016.évi zárszámadási rendelet megtárgyalása

      Előadó:  Vöröskői István polgármester.

      Előkészítésért felelős: Kissné Dinnyés Szilvia pénzügyi főelőadó

      Megtárgyalja: Gazdasági-, Pénzügyi Bizottság

  1. Beszámoló a költségvetés I. n.évi teljesítéséről, költségvetés módosítás

      Előkészítésért felelős: Kissné Dinnyés Szilvia pénzügyi főelőadó

      Megtárgyalja: Gazdasági-, Pénzügyi Bizottság

  1. Beszámoló a Család- és gyermekvédelemről

      Előadó: Tóth Krisztián intézményvezető

      Előkészítésért felelős: Vöröskői István polgármester

      Megtárgyalja: Humán Bizottság

  1. Hatósági munka a Polgármesteri Hivatalban: Anyakönyv-vezetés, népesség-nyilvántartás

      Előadó: Farkas Krisztina

      Megtárgyalja: Humán Bizottság

  1. Beszámoló az Idősek Klubja tevékenységéről

      Előadó: Kochnyák Sándorné

      Megtárgyalja: Humán Bizottság

  1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

Előadó: Vöröskői István polgármester

  1. Egyebek