1. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi munkájáról

      Előadó: Siska Gábor ÖTE pk.

  1. Esztergomi Hivatásos Tűzoltóság tájékoztatója

Előadó: Tűzoltóság képviselője

  1. Tájékoztató a falugondnok munkájáról

      Előadó: Siska Gábor falugondnok

  1. 2017. évi költségvetési rendelet

      Előadó: Vöröskői István polgármester.

      Előkészítésért felelős: Kissné Dinnyés Szilvia pénzügyi főelőadó

      Megtárgyalja: Gazdasági- és Pénzügyi Bizottság és intézményvezetők

  1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

      Előadó: Vöröskői István polgármester

  1. Egyebek