1. Beszámoló az adóügyi igazgatásról

Előadó: Baka-Tatár Hajnalka adóügyi előadó

  1. Adórendelet felülvizsgálata

Előadó: Vöröskői István polgármester

Előkészítésért felel: valamennyi bizottság

  1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

      Előadó: Vöröskői István polgármester

  1. Egyebek