Napirenden a 2016-os zárszámadási rendelet, a költségvetés első negyedévének teljesítése, adóbevételek. Beszámoló a család- és gyermekvédelemről. Hatósági munka, anyakönyvvezetés, népesség-nyilvántartás. Az Idősek Klubja tevékenysége.

 1. A 2016.évi zárszámadási rendelet megtárgyalása
        Előadó:  Vöröskői István polgármester.
        Előkészítésért felelős: Kissné Dinnyés Szilvia pénzügyi főelőadó
        Megtárgyalja: Gazdasági-, Pénzügyi Bizottság
 2. Beszámoló a költségvetés I. n.évi teljesítéséről, adóbevételek
        Előkészítésért felelős: Kissné Dinnyés Szilvia pénzügyi főelőadó
        Megtárgyalja: Gazdasági-, Pénzügyi Bizottság
 3. Beszámoló a Család- és gyermekvédelemről
        Előadó: Tóth Krisztián intézményvezető
        Előkészítésért felelős: Vöröskői István polgármester
 4. Hatósági munka a Polgármesteri Hivatalban: Anyakönyv-vezetés, népesség-nyilvántartás
        Előadó: Farkas Krisztina
 5. Beszámoló az Idősek Klubja tevékenységéről
        Előadó: Kain Anna
        Előkészítésért felelős: Vöröskői István polgármester
 6. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
         Előadó: Vöröskői István polgármester
 7. Egyebek