Mária Terézia korának adóösszeírásában szerepel Kesztölc is. Átböngészhetjük a teljes listát, sok ismerős névvel fogunk találkozni. A Hungaricana adatbázisában a falunkról szóló oklevélre Valovics László hívta fel a figyelmet.

Mária Terézia 1767-ben kiadott rendeletének célja a jobbágyterhek felmérése és egységes szabályozása volt. A helységeket végigjárva, az ún. kilenc pontos kérdőív alapján mérték fel a parasztság helyzetét. A felmérés alapján létrejött úrbéri tabellák tartalmazzák a földesúr, a jobbágyok és zsellérek, nevét, a telkük nagyságát, stb. Az alkalmazás a teljes levéltári fondot, valamennyi fennmaradt iratanyagot tartalmaz. Ez 43 vármegye mintegy 300.000 oldalát jelenti. A Hungaricana összeállítása megyénként tartalmazza a falvakat, így Kesztölcöt is. Ezon belül pedig a birtokosok nevét, földterületük nagyságát, jobbágyaik és zselléreik számát.

Kesztölc története c. kötet borítójaRadovics Istvánné Kesztölc története című könyvéből tudjuk, hogy a török háborúk és a Rákóczi-szabadságharc után mindössze tucatnyi család maradt Kesztölcön. 1716-ban érkeztek az első telepesek, és ötven évvel később, amikor ez az adóösszeírás készült, már közel 800-an laktak a faluban. 

"A kesztölci plébánián 1787. július 31-től találunk latin nyelvű anyakönyvi adatokat. 1787. július 31-től december 31-ig a faluban született 25 gyermek. Ebben az évben a következő nevű szülők szerepelnek az anyakönyvben: Mathias Zernárik és Maria Kovács nevű szülőknek született Mathiás nevű gyermeke, Thomas Lackó, Éva Kontor nevű szülőknek született Maria nevű gyermeke. Joannes Polák és Maria Lipa nevű szülőknek született Maria nevű gyermeke. Viktorionus Navratil, Elizabeta Szlovák nevű szülőknek Joannes nevű gyermeke..

1788-ban 56 gyermek született, 28 fiú és 28 leány. A család jogi helyzete: 25 colonus, 29 zsellér és 2 cseléd. Leggyakoribb családnevek 1788-ban: Németh, Szlovák, Pesty, Nagy, Szabó, Guscsik, Homola, Nemes, Nebehaj, Zúbek, Trgel, Palota, Kovács, Hertlik, Horváth, Szekrényes, Vargha, Major, Petrás, Kain, Demeter, Vastagh, Cserveni, Bakaji, Kohút, Simonek."

Olvasta már?

Rókát fogtak Kesztölcön

Nemesi Mihály elmondta, hogy a belterületen garázdálkodó rókát csapdával fogták meg, és a Táti szigetre szállították.

Klastrompuszta: Pálosok és régészek tervei

A Magyar Pálos Rend vezetőinek és a Magyar Nemzeti Múzeum régészeinek részvételével szerveztek kerekasztal beszélgetést a Közösségi Klubban. A szakmai fórum több ötlet és tervezet is elhangzott a klastrompusztai pálos romokat bemutató látogatóközp...

Marek Viktor a lencsehegyi bánya kalandos megnyitásáról

Marek Viktor történész, Kesztölc 1956-os múltjának szakértő tudósa érdekes adalékot közölt a lencsehegyi bánya megnyitásával kapcsolatban. Ha valakinek több információja van az üggyel kapcsolatban, kíváncsian várjuk!