Napirend: Beszámoló az önkéntes tűzoltók és a falugondnok munkájáról. A 2018. évi költségvetési rendelet. Pályázati önrész megállapítása. Rendeletek felülvizsgálata.

1. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
Előadó: Siska Gábor ÖTE elnök
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

2. Tájékoztató a falugondnok munkájáról
Előadó: Siska Gábor falugondnok
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

3. 2018. évi költségvetési rendelet
Előadó: Vöröskői István polgármester
Előkészíti: Kissné Dinnyés Szilvia pénzügyi csoportvezető
Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság

4. Pályázati önrész megállapítása
Előadó: Vöröskői István polgármester
Megtárgyalja: Pépnzügyi Bizottság

5. Rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Bognárné dr. Solymoskövi Veronika címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

6. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előadó: Vöröskői István polgármester

7. Egyebek