A régiek szerint Kesztölc hét emeletes falu. Mindannyian tapasztaljuk, hogy a Pilisből lezúduló víz milyen problémákat, károkat okoz az utakban, házakban. Ezt oldja meg az új elvezető hálózat, amire támogatást kapott az Önkormányzat. 

A fejlesztés célja a Kesztölc belterületét érintő csapadékvíz elvezetése elvezető hálózattal azokon a területeken, ahol a település központjára zúduló hordalék és iszap elöntési problémákat okoz.

 Észak-keleti részéről, a magaslati területekről indulva a Művelődési Ház melletti mélyút, az Iskola utca és a Kosári utca mentesítésére szolgáló csapadékvíz elvezető hálózatát építik ki. A fejlesztés által érintett nyomvonal Észak-kelet – Dél-nyugat tengelyen halad át Kesztölcön. A fejlesztés az önkormányzati belterületi utak, és a fenntartásában működő intézmények megóvása, és a csapadékvíz hálózat kiépítésének nyomvonalával szomszédos telkek veszélyeztetettségének megszűntetése miatt is fontos, amelyeket a dombvidékről lezúduló csapadék, iszap, és hordalék rendszeresen elönt.

Egy-egy nagyobb esőzés vagy csapadékosabb időszak után a kiépített utcáktól Észak-keletre lévő, magasabban fekvő földútról, mélyútról, mely a Művelődési ház mellett kezelhetetlen mennyiségű csapadékvíz érkezik hordalékkal és iszappal, amelynek következtében járhatatlanná válnak a település központjában található, egyébként ép belterületi utak és folyamatosan veszélyeztetettek az intézmények, épületek állapota és állékonysága is. A csapadékvíz által érkező hordalék és iszap, télen pedig jég megáll az utcákon, sőt a szomszédos udvarokba, pincékbe be is folyik a csapadékvízzel együtt, s ott megállva teszi közlekedhetetlenné, baleset, és életveszélyessé az utakat, valamint az önkormányzati fenntartású, illetőleg magáningatlanokat is. Az utak, épületek megtisztítása, a folyamatos károk rendbetétele és pótlása jelentős anyagi terhet ró mind a település vezetésére, mind pedig a településen élőkre egyaránt.

A fejlesztés során csapadékvíz elvezető rendszert építenek ki, amelynek eredményeként megszűnik az érintett utak, épületek, telkek és pincék csapadékvíztől, iszaptól és hordaléktól való veszélyeztetettsége; a magasabban fekvő területekről érkező csapadékvizet a kiépítendő komplex hálózat összegyűjti, lelassítja, és gondoskodik a biztonságos, kártétel nélküli tovább vezetéséről a természetes befogadóba.

A projekt megvalósítására kijelölt nyomvonal belterületen, a település központi részét is érintve halad át a Művelődési ház melletti mélyúttal lép be a településre, majd érinti az Iskola utcát, a Kosári utcát, a Bánk bán utcát, majd földárok rendszerbe vezetve a Malomréti-patakba, mint természetes befogadóba torkollik. A fejlesztés kertében tervezett csapadékvíz elvezető hálózat kiépítésének nyomvonala érinti a település Művelődési Házát, az Általános Iskola épületét (közvetetten) és számos magántulajdonban lévő telket, ingatlant, picehelyiséget egyaránt.

A projekt megvalósítása az említett földúton/mélyúton kívül belterületi utakat és telekhatárokat érint az elvezető földárok vonatkozásában. A fejlesztés által érintett utak, és nyomvonalak kivétel nélkül az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik.

A projektjavaslat előkészítéséért a polgármester felel, aki a projekt előkészítésével, műszaki és szakmai tervezésével idegen szolgáltatók tevékenységét vette igénybe. A projekt végrehajtása és előrehaladása, a projektmenedzsment tevékenység ellátása a polgármester, illetőleg a Komárom-Esztergom megyei területfejlesztési szervével kooperációban valósul meg.

A munkák befejezése 2020. október végére tehető. A projekt összköltségvetése az előkészítési tevékenységeket és megvalósítás-kivitelezés költségeit is beszámítva megközelítőleg bruttó 32 millió Ft összegben kalkulálható előzetesen, amelynek 100 %-át az igényelt támogatás teszi ki.

Olvasta már?

Egy szatyornyi kutya története

Egy héttel ezelőtt, egy gyanútlan sétából egész dráma kerekedett amikor S. Karina az árokban egy szatyornyi kiskutyát talált.

Kesztölciek utazási szokásai

A legtöbben busszal járunk Dorogra, Esztergomba és Budapestre. A közlekedés aránytalanul sok időbe és pénzbe kerül.

Támogatás a gazdáknak: a zöldítésről Kesztölcön

A kesztölci gazdák számára tartottak előadást az Európai Unió egyik agrártámogatási fajtájának, a zöldítési támogatásnak feltételeiről és idei változásairól a művelődési házban. Walczer Patrik összefoglalója