Az ingatlanok előtt tartsunk rendet, vágjuk a füvet, kaszáljunk.

Az ingatlan előtti takarításban, fűnyírásban az önkormányzat besegített, ahol idős-egyedülállóak laktak, illetve ahol méltányolhatóan kérték a segítséget.

Sajnos a közmunkások száma megcsappant, és a falugondnoknak a közterületek rendjére kell koncentrálnia. Ezért mindenkit arra kér, hogy a saját ingatlana előtt vágja a füvet, kaszáljon.

A közterületek használatát a Képviselőtestület rendelete így szabályozza: 

Köztisztasággal összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki:

  1. ingatlana előtt, sarokház esetében mellett is, a kerítéssel kívülről határos terület, járda és vízelvezető árok tisztántartásáról, hó és jégmentesítéséről nem gondoskodik,
  2. ingatlana előtt, sarokház esetében mellett is, közterületen telepített sövény nyírásáról nem gondoskodik és ezzel akadályozza a járdán való közlekedést,
  3. a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról közterületre kihajló növények gallyazását nem végzi el,
  4. ingatlanának rendben tartásáról, tisztántartásáról nem gondoskodik, ingatlanán hulladékot raktároz, mellyel rovarok, rágcsálók elszaporodását elősegíti,
  5. ipari-, kereskedelmi- és vendéglátó-ipari vagy más szolgáltatási tevékenysége következtében elszennyezett közterület tisztántartásáról nem gondoskodik vagy
  6. közterületen, közkifolyóról vegyszerrel autót mos.

Olvasta már?

Építtetőknek, felújítóknak

A Képviselő-testület elfogadta Kesztölc Község Települési Arculati Kézikönyvét, és a Településkép védelméről szóló rendeletet.

Igazgatási szünet

2017. december 21-től 2018. január 2-ig a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetet tart.