Kilencedik Rendőrségi Véradó Nap, melyet a 2008. febtruár 11 -én Esztergom -Kertvárosban szolgálat teljesítés közben hősi halált halt Borbély Zoltán posztumusz rendőr hadnagy emlékére rendeznek meg. 

A véradáshoz TAJ kértya, lakcímkártya, személyi igazolvány szükséges.