Napirend: Idősek Klubja, népességnyilvántartás, költségvetés, család- és gyermekvédelem, lakossági fórum.

  1. Tájékoztató az Idősek Klubja tevékenységéről

         Előadó: Kochnyák Sándorné intézményvezető

         Megtárgyalja: Humán Bizottság

  1. Hatósági munka a Polgármesteri Hivatalban: Anyakönyvvezetés, népességnyilvántartás

Előadó: Farkas Krisztina anyakönyvvezető

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság           

  1. 2017. évi költségvetés, zárszámadási rendelet

Előadó: Vöröskői István polgármester

Előkészíti: Kissné Dinnyés Szilvia pénzügyi főelőadó

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

  1. Költségvetés I. negyedévi teljesítés, költségvetés módosítás

Előadó: Vöröskői István polgármester

Előkészíti: Kissné Dinnyés Szilvia pénzügyi főelőadó

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

  1. Beszámoló a család- és gyermekvédelemről

Előadó: Tóth Krisztián intézményvezető

Megtárgyalja: Humán Bizottság

  1. Lakossági fórumról beszámoló

Előadó: Vöröskői István polgármester

  1. Az elmúlt testületi ülés óta történtekről beszámoló

Előadó: Vöröskői István polgármester

  1. Egyebek