Napirenden: Fogorvosi ellátás, sportegyesületek, idősek napja, zajrendelet, közbeszerzések, polgármesteri hivatal SZMSZ, beszámoló a településbejárásról.

  1. Fogorvosi ellátás

            Előadó: Vöröskői István polgármester

         Megtárgyalja: Humán Bizottság

  1. Tájékoztató a sportegyesületek tevékenységéről

Előadó: Sportegyesületek képviselői

Megtárgyalja: Humán Bizottság           

  1. Idősek napja kijelölése

Előadó: Vöröskői István polgármester

Megtárgyalja: Humán Bizottság

  1. Zajrendelet

Előadó: Bognárné dr. Solymoskövi Veronika címzetes főjegyző

Megtárgyalja: Humán Bizottság

  1. Közbeszerzések

Előadó: Fodor Krisztina műszaki előadó

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

  1. Polgármesteri Hivatal SzMSz

Előadó: Bognárné dr. Solymoskövi Veronika címzetes főjegyző

Megtárgyalja: Humán Bizottság

  1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Vöröskői István polgármester

Megtárgyalja: Településrendezési Bizottság

  1. Beszámoló a településbejárásról

              Előadó: Vöröskői István polgármester

  1. Egyebek (Benne helyi kitüntetések adományozása – zárt ülés)