KESZTÖLC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet

Művelődési Ház és Klub

Intézményi takarító

munkakör betöltésére.

 

Jogviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az önkormányzat fenntartásában lévő kulturális intézmény épületeinek napi takarítása munkaköri leírás szerint. Rendezvényekhez igazodó, egyenlőtlen, rugalmas munkarend, előzetes beosztás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéról szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló munkavégzés
 • Együttműködési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2023. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Krisztina nyújt a 33/484-003-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Kesztölc község Önkormányzata címére történő megküldésével (2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot A/206-1/2023 és a munkakör megnevezését: Intézményi takarító.
 • Elektronikus úton Farkas Krisztina részére a polgarmester@kesztolc.hu email címen keresztül.
 • Személyesen: Kesztölci Polgármesteri Hivatal, 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 22.

A pályázat kiírás közzétételének helye, ideje:

 • Kesztölci Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája: 2023. február 9.
 • www.kesztolc.hu – 2023. február 9. 

Egyéb lényeges információ:

A munkaszerződés megkötése 3 hónap próbaidő kikötése mellett történik.

Olvasta már?