Kesztölc Kestúc

keresés

KESZTÖLC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Pályázatot hirdet Művelődési Ház és Klub Intézményi takarító munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az önkormányzat fenntartásában lévő kulturális intézmény épületeinek napi takarítása munkaköri
leírás szerint. Rendezvényekhez igazodó, egyenlőtlen, rugalmas munkarend, előzetes beosztás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéról szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak. Bérezés a végzettség szerinti bérminimum alapján.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák:
- Önálló munkavégzés
- Együttműködési készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Krisztina nyújt a 33/484-003-as
telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Kesztölc Község Önkormányzata címére történő megküldésével
(2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot A/206-
8/2023 és a munkakör megnevezését: Intézményi takarító.
- Elektronikus úton Farkas Krisztina részére a polgarmester@kesztolc.hu email címen
keresztül.
- Személyesen: Kesztölci Polgármesteri Hivatal, 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.
A pályázat elbírásának módja, rendje: A pályázatokról a munkáltatói jogot gyakorló polgármester
dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 29.
A pályázat kiírás közzétételének helye, ideje:
- Kesztölci Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája: 2023. december 13.
- www.kesztolc.hu – 2023. december 13.
Egyéb lényeges információ:
A munkaszerződés megkötése 3 hónap próbaidő kikötése mellett történik.

Olvasta már?

Az Észak Dunántúli Vízmű Zrt tájékoztatatása

Az Észak Dunántúli Vízmű Zrt tájékoztatja a Kesztölci lakosokat, hogy a társaság részéről Kesztölc településen, a mai naptól kezdődően (2024.02.08) , ellenőrzéseket végeznek, mely során minden felhasználási helyet felkeresnek. Tisztelette...

Kesztölci hulladéknaptár 2024

Tisztelt Kesztölci Lakosok! Az alábbi linkre kattintva elérhető a 2024 évi hulladéknaptár. Kesztölci hulladéknaptár 2024  

Igazgatási szünet 2023

Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 170/2022. (XII.14.) sz. határozatával a 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § b) pontja alapján igazgatási szünetet rendel el a Kesztölci Polgármesteri Hivatal tekintetében Az igazgatási...