Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a rábízott gyermekek testi-lelki gondozása,nevelése,fejlesztése életkoruknak,egyéni fejlettségüknek megfelelő szinten. Folyamatos szakmai megújulás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél, motivációs levél, érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, szlovák nemzetiségi óvodapedagógus,

•         Szlovák nyelvből középfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

•         Gyermekszeretet,együttműködő képesség,empátia,elkötelezettség,felelősség vállalás, megbízhatóság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél, motivációs levél, érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyváriné Radovics Angelika nyújt, a +36304555029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka címére történő megküldésével (2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Nagyváriné Radovics Angelika részére a ovoda@kesztolc.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Nagyváriné Radovics Angelika, Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nevelőtestület véleményének figyelembe vételével az intézményvezető dönt. Az intézményvezető fenntartja magának a jogot,hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         ovoda.kesztolc.hu - 2020. december 16.

•         kesztolc.hu - 2020. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ovoda.kesztolc.hu honlapon szerezhet.

 

Olvasta már?

Északdunántúli Vízmű Zrt tájékoztatója

Tisztelt Lakosok! Az ÉDV Zrt tájékoztatja a tisztelt lakosokat, hogy a település csatornahálózatán található átemelőkben, az utóbbi időben egyre gyakoribb probléma a csatornaidegen anyagok (nem papír alapú higiéniai termékek, törlőkendők, rongy...

Adózási tájékoztató 2021

Gépjárműadó A költségvetési törvény értelmében a gépjárműadóból származó bevétel 2021. január 1-jétől a központi költségvetést illeti meg. Emiatt a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatok...