Rendelkezés 2020.09.13 - tól

  • A másfél méteres távolság megtartása kötelező.
  • A maszk viselése a templomban kötelező                       
  • A kézbe-áldozás  és a szenteltvíztartók  üresen tartása kötelező!
  • Adományokat a kijáratnál elhelyezett adománygyűjtő edénybe kérjük elhelyezni.

                                                                                                  

 

 

                 Miseszándékok                       

2020. október 18 - 25

 

   18.   

   Vasárnap   

Évközi 29.

   9 óra   

17 óra

+ Schilling József, felesége  Nagy Marianna és fiuk Károly

 

19.

Hétfő

7 óra

 

20.

Kedd

7 óra

 

21.

Szerda

 

 

22.

Csütörtök

17 óra

 

23.

Péntek

17 óra

+ Nemesi István és összes hozzátartozók

24.

Szombat

17 óra

+ Bauer Józsefné sz. Radovics Anna (felső faluvég szolg.)

25.

Vasárnap

Évközi 30.

9 óra

17 óra

+ Kara Vilmos és apja Vilmos

Egy család + hozzátartozóiért

 
 

HÍRDTÉSEINK

2020. OKTÓBER 18

ÉVKÖZI 29. vasárnap

Missziós vasárnap

 

1. Október hónapban a Rózsafüzért imádkozzuk minden nap a napi szentmiseután,vasárnap pedig az esti mise után.

2. Aki még nem kapott az októberi Hírlevelünkből, az újságos asztalról vehet belőle.

3. Ne feledkezzünk el az óra-átállításról a jövő hét végén!

Szombatról vasárnapra virradó éjjel 1 órával korábbira állítjuk az órát.

4. A hét ünnepei:

         Hétfő: Keresztes Szent Pál áldozópap

         Csütörtök: Szent II. János Pál pápa

         Péntek: Kapisztrán Szent János

 

PLÉBÁNIAI ESEMÉNYEK

2020 október hónapban

 

Rózsafüzér minden nap

Esti misék 17 órakor

2. péntek: Első péntek, Jézus Szíve imaóra

3. szombat: Első szombat, Szeplőtelen Szív litánia

4. vasárnap: Szlovák mise, Terménybetakarítási hálaadás, „Péter-fillér” gyűjtés

8. csütörtök:Magyarok Nagyasszonya főünnep, mise este 17 órakor

17. szombat: Egész napos szentségimádás

 

Novemberi előzetes

1. vasárnap: MINDENSZENTEK, kötelező ünnep,misék 9 és 17 órakor

2. hétfő:Halottak napja,  misék 9 órakor (+plébánosokért) és 17 órakor

22. vasárnap:Krisztus Király, BÚCSÚ

 

HÍRLEVÉL

2020. OKTÓBER

Szent őrzőangyalok emléknapja

(október 2.)

 

Szent Bernát apát beszédeiből

Angyalainak parancsot adott, hogy őrizzenek minden utadon (Zsolt 90,11). Magasztaljuk az Urat irgalmasságáért és csodáiért, amelyeket az emberekért cselekedett. Magasztaljuk az Urat, és hirdessük a nemzetek közt, hogy nagy dolgokat cselekedett velünk. Uram, mi az ember, hogy megemlékezel róla? Miért fordítod felé szívedet? Felé fordítod szívedet, íme, törődöl vele, és gondját viseled. Sőt elküldöd hozzá Egyszülöttedet, kiárasztod rá Szentlelkedet, megígéred neki azt is, hogy színről színre fog látni téged. És szent angyalaidat küldöd szolgálatunkra, hogy legyen az égiek között, aki gondoskodik rólunk, és arra rendeled őket, hogy őrizzenek minket, rájuk bízva nevelésünket.

Angyalainak parancsot adott, hogy őrizzenek minden utadon (Zsolt 90,11). Ezek a szentírási szavak milyen nagy tiszteletre köteleznek irántuk téged, milyen nagy hűségre indítanak, és milyen nagy bizalomra sarkallnak! Tisztelettel tartozol nekik jelenlétükért, hűséggel jóakaratukért, és bizalommal őrizetükért. Itt vannak, hogy védelmezzenek, melletted állanak, hogy javadra legyenek. Bár mindezt Isten parancsára teszik, de nagy szeretettel engedelmeskednek neki, és segítenek rajtunk sokféle bajainkban. Ezért nem lehetünk hálátlanok irántuk.

Legyünk tehát hűségesek hozzájuk, legyünk hálásak az ily nagy őrzőknek! Szeretetükre válaszoljunk mi is szeretettel, adjuk meg nekik azt a tiszteletet, amelyet csak tudunk, és amivel tartozunk nekik. De tiszteletünk és szeretetünk teljességét egyedül Istennek adjuk meg, hiszen az angyalok és mi is tőle kaptunk mindent, azt is, hogy tisztelhetjük és szerethetjük őt, és hogy az angyalok és mi is szeretetre és tiszteletre méltók vagyunk.

Testvéreim, igaz szeretettel szeressük tehát Istenben az ő angyalait! Ezek egykor társaink lesznek az örökségben, addig azonban mennyei Atyánk gondviselőinkké, gyámolítóinkká, és vezetőinkké rendelte őket. Isten gyermekei vagyunk ugyanis, noha ez most nem látszik, mert gondviselők és gyámok vannak felettünk mint gyermekek felett, mintha most még semmiben sem különböznénk a szolgáktól.

Annak ellenére azonban, hogy olyanok vagyunk, mint a kisgyermekek, és még ha nehéz és nagyon nagy és nagyon veszélyes út áll is előttünk, miért félnénk ilyen hatalmas védelmezők oltalma alatt? Nem lehet legyőzni vagy rászedni azokat, akik minket őriznek minden utunkon, még kevésbé kell attól tartanunk, hogy ők maguk akarnának bennünket megtéveszteni. Hűségesek ők, bölcsek és hatalmasok. Akkor hát miért aggódjunk? Csak kövessük őket, ragaszkodjunk hozzájuk, és maradjunk meg boldogan az ég Istenének ebben az oltalmában!

 

Rózsafüzér Királynője

(október 7.)

Aki a rózsafüzért imádkozza, királynő előtt hajlik meg, és az uralkodás mindenkori jelképét, a koronát nyújtja Máriának. A rózsafüzér – latinul sertum rosarium, corona rosarium – rózsákból készített koszorú/korona, mely Máriának a mennyek országában betöltött hivatalára utal. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a rózsa ősidők óta a virágok királynője és az új élet, a megújulás virága, egészen bizonyos számunkra, mennyire kedves Isten Anyjának – az új Élet ajándékozójának – ez az imádság.

A Boldogságos Szűz Mária királynői méltóságának tisztelete (ünnepe augusztus 22.) bizonyíthatóan a 10-11. századra vezethető vissza. A rózsafüzért azonban ennél sokkal korábban, a 4-5. században is imádkozták, mint az ismétlődő, szüntelen imádság legkedveltebb formáját. Valószínű tehát, hogy Mária királynőként való tisztelete is sokkal korábbi.

A rózsafüzér – mint szüntelen imádság (Lk 18,1; vö. 21,36) – Isten állandó jelenléte tudatosításának is egyik legalkalmasabb eszköze. Miközben a kéz a nagy és apró szemeket morzsolja, s a száj a Miatyánk-ot és az Üdvözlégy-eket mondja, a hívő Mária szemével szemléli Jézus életét és misztériumait. Ezért mondható, hogy a rózsafüzér nem más, mint egy iskola, ahol Jézus tanítványait a legtökéletesebb tanítvány, a Boldogságos Szűz Mária tanítja az üdvösség titkaira. E titkok foglalata a szeretet Isten és a felebarát iránt. Ebben az iskolában szeretni tanulunk, mégpedig magától Isten Anyjától, akinek egész életét meghatározó szeretetét a Szentháromság koronázta meg.

Ez a Királynő a történelem folyamán mindig megmutatta a betegségek, a rossz és a szenvedés fölötti hatalmát. Így a törökkel vívott háborúkban is: amikor Szent V. Piusz pápa 1571-ben, a lepantói győzelem után bevezette a Rózsafüzér Királynőjének ünnepét, ezt ismerte el és nyilvánította ki az Egyház nevében, hivatalosan. Október hónapot XIII. Leó pápa (1878-1903) a rózsafüzér hónapjává tette. XXIII. János pápa (1958-63) a Rózsafüzér Királynőjének oltalmát kérte a II. Vatikáni Zsinat összehívásához, s az egész világot fölszólította, hogy e Királynőtől kérjék imádságban a Zsinat sikerét. II. János Pál pápa 2002. október 16-tól 2003. október végéig külön évet szentelt a Rózsafüzér Királynőjének. Megnyitására külön levelet írt a rózsafüzérről Rosarium Virginis Mariae kezdettel.

 

ÉVKÖZI 29. vasárnap

 

ÉVKÖZI 28. vasárnap

 

ÉVKÖZI 27. vasárnap

 

ÉVKÖZI 26. vasárnap

 

ÉVKÖZI 25. vasárnap

Pálos mise Klastrompusztán 2020.09.12

ÉVKÖZI 24. vasárnap

 

Mélyúti Mária kegyhely újraszentelése

 

 

ÉVKÖZI 23. vasárnap

 

ÉVKÖZI 22. vasárnap

 

ÉVKÖZI 21. vasárnap

 

Kenyérszentelés

 

Szent István Király ünnepe

 

ÉVKÖZI 20. vasárnap

 

ÉVKÖZI 19. vasárnap

ÉVKÖZI 17. vasárnap

 

ÉVKÖZI 16. vasárnap

 

ÉVKÖZI 15. vasárnap

 

ÉVKÖZI 14. vasárnap

 

ÉVKÖZI 13. vasárnap

 

Özvegyek és egyedül maradottak miséje

 

ÚRNAPJA (Krisztus Szent Teste és Vére)

 

Szentháromság Vasárnapja 2020.06.07

 

Pünkösd Vasárnap 2020.05.31

 

Urunk Mennybemenetele 2020.04.24

 

Húsvét 6. vasárnapja 2020.05.17

 

Húsvét 5. vasárnapja 2020.05.10

 

Húsvét 4. vasárnapja 2020.05.03

 

Húsvét 3. vasárnapja 2020.04.26

Húsvét 2. vasárnapja 2020.04.19

Húsvéthétfői szentmise 2020.04.13

Húsvétvasárnapi szentmise 2020.04.12

2020.04.05 Virágvasárnap

2020.03.29 Nagyböjt 5. vasárnapja

2020.03.22 Nagyböjt 4. vasárnapja

Gyémánt és Ezüstmise 2016

Olvasta már?

Makovics János : Idősek napja.

Kesztölc Község Önkormányzata és a Kesztölci Szlovák Önkormányzat nevében hosszú, boldog életet és jó egézséget kívánunk ! - olvashatták a 70 év fölöttiek, akik most a járványveszély miatt az elmaradt szokásos műsoros vacsora helyett házhozszállít...

Köszöntő

Mai nap Idézete: „ Ha elfáradtál, mert elmúltak az évek, ne  csüggedj,  keress a korodnak megfelelő szépet”   Kedves Kesztölci Idősek!   A mai napon, az egész világon Önöket ünneplik. Önkormányzatunk is ...

Rendelet a helyi zajvédelemről

Tisztelt Kesztölciek! A jó idővel együtt elérkezett azoknak a kerti és ház körüli munkáknak az ideje is, amelyek zajjal járnak. Kérem Önöket, szíveskedjenek követni Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/ 2018. (VI.28.) rendelet...