A szociális tüzelőanyag támogatást már lehet igényelni a kesztölci Polgármesteri Hivatalban.

A benyújtandó kérelem a hivatalban megtalálható, illetve ide kattintva le is tölthető!

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, melyhez mellékelni kell:

  • a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátást folyósító szerv utolsó havi igazolószelvényét és megállapító határozatát,
  • b) munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkező személyek esetében
  • ba) a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző hónap egy havi keresetigazolását,
  • bb) egyéni vállalkozók, őstermelők, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év adóbevallását, valamint a tárgyévre vonatkozó jövedelemről szóló nyilatkozatot,
  • bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolatát, ennek hiányában az alkalmi munkát végző személy által kitöltött jövedelemnyilatkozatot.

Ügyfélfogadás a hivatalban:
Hétfő:   8–12 , 13–16:30
Szerda: 8–12 , 13–15:30
Péntek: 8–12

Olvasta már?

Szemétszállítás: jelezzék, ahol kimaradt!

Ma ismét több helyről nem tudták elszállítani a hulladékot Kesztölcön. Megkérjük azokat, akiknél nem történt meg a hulladékok begyűjtése, írják meg a címüket a polgarmester@kesztolc.hu e-mail címre. Köszönjük!

Körzeti orvosunk tanácsai

Közeleg a tavasz, Dr. Bús János körzeti orvost kérdeztük, hogyan őrizzük meg egészségünket a tél végén.