.

 

Esztergomi Tankerületi Központ

 

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kesztölci Kincses József Általános Iskola

matematika-biológia-földrajz szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.11.18.-2020.03.16 (majd határozatlan) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Iskola utca 68.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakjainak megfelelő órák, valamint az Nkt.4.§ (5) pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása. Felmentési idejét töltő pedagógus helyettesítésére a Kjt. 21.§ (2 ) bekezdés a) pontja alapján, megfelelés esetén a határozott idő lejártát követően a jogviszony határozatlan idejűvé módosul.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, szakirányú végzettség,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

•         szakmai önéletrajz

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tordáné Petrik Etelka intézményvezető nyújt, a 0630-2428151 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kesztölci Kincses József Á.I., 2517 Kesztölc, Iskola utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/00352-43/2019 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-biológia-földrajz szakos tanár.

 

•         Elektronikus úton Tordáné Petrik Etelka intézményvezető részére a iskola@kesztolc.hu E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Olvasta már?

Községi Klub

Bérleti díjak: Kereskedelmi rendezvény: 2000 Ft/óra Gyűlés, megbeszélés: 1500 Ft/óra Nagyterem, táncos rendezvény: 15 000 Ft/alkalom Családi rendezvény: 10 000 Ft/alkalom

Faluház/Tájház

Kategória Facebook csoportok Cég, intezmény Cestölc Critical Cím ...