Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka materská skola "Horicka"

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a rábízott gyermekek testi-lelki gondozása, nevelése,fejlesztése életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelelő szinten. Folyamatos szakmai megújulás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Önéletrajz,végzettséget igazoló oklevél, motivációs levél, érvényes erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet, cselekvőképesség..

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, szlovák nemzetiségi óvodapedagógus,

•         Szlovák nyelvből felsőfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

•         Gyermekszeretet, együttműködő képesség, empátia,elkötelezettség, felelősség vállalás, megbízhatóság.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyváriné Radovics Angelika nyújt, a 06304555029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka címére történő megküldésével (2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 115/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Nagyváriné Radovics Angelika részére a ovoda@kesztolc.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nevelőtestület véleményének figyelembe vételével az intézményvezető dönt. Az intézményvezető fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         ovoda.kesztolc.hu - 2020. november 4.

•         kesztolc.hu - 2020. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ovoda.kesztolc.hu honlapon szerezhet.

 

Olvasta már?