1. Beszámoló az építésügyi igazgatásról

Előadó: Fodor Krisztina műszaki ügyintéző

 

  1. Tájékoztató a községben működő sportegyesületek tevékenységéről.

      Előadó: elnökök

      Megtárgyalja: Humán Bizottság

  1. Idősek Napja időpont kijelölése

Előadó: Vöröskői István polgármester

  1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

      Előadó: Vöröskői István polgármester

  1. Egyebek

Ezen belül: Zárt ülés

  1. Kesztölcért kitüntetések nevesítése

      Előadó: Vöröskői István polgármester

      Megtárgyalja: Mindegyik Bizottság

      Előkészítésért felelős: Vöröskői István polgármester