1. Beszámoló a Kiserdei  Óvoda 2016/2017-es tanévéről

      Előadó: Nagyváriné  Radovics Angélika  óvodavezető

      Megtárgyalja: Humán Bizottság

  1. Tájékoztató a Kincses József Általános Iskola 2016/2017-es tanévéről

      Előadó: Tordáné Petrik Etelka   igazgató

      Megtárgyalja: Humán Bizottság

  1. Idősek Napja előkészítése

Előadó: Klinger Ágnes Művelődési Ház IKSZT vezető

  1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

      Előadó: Vöröskői István polgármester

  1. Egyebek