A Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Škola Horička pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére.

PÁLYÁZAT

Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Škola Horička pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Az óvodapedagógus mellett a Pedagógiai Programnak megfelelően tevékeny részvétel a csoport életében. A csoportszoba, öltöző, mosdó és egyéb helyiségek takarítása, rendben tartása. A tevékenységek segítése, a gyermekek gondozása, étkeztetésükben való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- 8 általános, 

- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- középfokú képesítés, dajka képesítés megléte,

- helyi lakos

Elvárt kompetenciák:

- gyermek centrikus szemléletmód, türelem, csapatmunka, elhivatottság, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyváriné Radovics Angelika nyújt, a 06 30 455 5029 –es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Škola Horička címére történő megküldésével (2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

- Személyesen: Gálné Kara Boglárka, Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot az intézményvezető bírálja el az alkalmazotti közösség véleményének figyelembe vételével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 29.

Olvasta már?

Kesztölc hó alatt

Kesztölcön éjjel is havazott. Az Útinform jelentése kiemeli, hogy télies útviszonyokra lehet még számítani több alsóbbrendű úton Komárom-Esztergom megyében is.

Rókát fogtak Kesztölcön

Nemesi Mihály elmondta, hogy a belterületen garázdálkodó rókát csapdával fogták meg, és a Táti szigetre szállították.