A novemberi 9-i közmeghallgatás után Vöröskői István polgármester felkérésére képviselők és civilek összefoglalták a tájékoztatón, a közmeghallgatáson és a Facebookon felmerült kérdéseket, aggályokat. A polgármester átadta a kérdéseket az Irmák Kft vezetőjének. A Kft vezetője írásban válaszolt a kérdésekre, de nem járult hozzá ahhoz, hogy közzétegyük. Hétfőn újabb egyeztetés lesz a témában. A telekeladásról és az Irmák Kft-vel való együttműkdöésről a kesztölci Képviselőtestület dönt november 29-i ülésén.

Kérdések és aggályok az Irmák Kft. kesztölci terveivel kapcsolatban

Előzmények

A 2017. november 9-i közmeghallgatás után Vöröskői István polgármester felkérte Héjja Györgyöt, Jánoshegyi-Fazekas Évát, Kara Józsefet, Kochnyák Sándort, Nebehajné Erikát, Nyírő Andrást, Simonek Antalt és Srutek Gabriellát, hogy gyűjtsék össze azokat a kérdéseket, melyeket tisztázni javasolnak a Kesztölci Önkormányzat és az Irmák Kft. között tervezett együttműködési megállapodásban.

Javaslatok

A lista összeállításakor a résztvevők javasolják, hogy a Tavasz, Nyár, Homoki, Bányász, Malom (Malom köz), Jószerencsét, Akácos utcák és Béke köz lakóival szervezzenek fórumot, ahol vegyen részt az itt lakók képviseletét elvállaló Kara József Zoltánné, a képviselőtestület tagjai, valamint az Irmák Kft. munkatársai.

A résztvevők javasolják, hogy az Önkormányzat vonjon be olyan független szakembereket, akik megfelelő szakmai tudással rendelkeznek a témában (szakjogász, pszichiáter, szociális gondozó). A résztvevők az alábbi listát nem tekintik teljesnek, a későbbi tárgyalások, információk alapján további kérdések felmerülésére számítanak.

Kérdések

Kik jönnek Kesztölcre?

A szerződés tartalmazza, hogy milyen jellegű és súlyosságú értelmi fogyatékosokat telepít Kesztölcre az Irmák Kft.  Az együttműködési megállapodás értelmében enyhe és középsúlyos betegeket hozhatnak, viszont pszichiátriai betegeket, szenvedélybetegeket nem költöztetnek a kesztölci ingatlanokba.

A szerződés térjen ki arra, hogy mi a sérültek kiválasztási mechanizmusa.

A szerződésben határozzuk meg annak a módját, hogy ha valaki alkalmatlan a közösségi életre, akkor elkerül Kesztölcről. Tisztázzuk az ezzel kapcsolatos döntési mechanizmusokat.A szerződés térjen ki arra, hogy milyen gyakran cseréli az itt lakókat az Irmák Kft.

A Kesztölcre költöző értelmi fogyatékosok kesztölci lakcímmel fognak rendelkezni? Van-e szavazati joguk a választásokon? Ki képviseli őket?

A szerződés határozza meg szám szerint, hogy maximum hány embert telepít Kesztölcre az Irmák Kft. Az együttműködési megállapodás mondja ki, hogy a jelenleg tervezettnél több házat a későbbiekben sem vásárol újabb betelepülők számára a Kft. A keretszerződében meghatározott fogyatékosok száma már a Kesztölcön élő fogyatékosokkal együtt értendő. Mondjuk ki, hogy a Kft. több házat később nem építhet.

Mit építenek?

Az együttműködési megállapodás rögzítse, hogy a tervezett épületeknek milyen funkciót szánnak. A szerződésben határozzuk meg a házak alapterületét, a szobák számát, az emeletek számát. 

Felügyelet

Milyen felügyeletet adnak? 0-24-es felügyeletet tartalmazzon a szerződés. A szóbeli tájékoztatón elhangzott a szolgáltatási gyűrű fogalma, mit takar ez? Térjen ki erre a szerződés.

Mi a feltétele annak, hogy valakit itt alkalmazhasson a Kft?  A tervezett ügygondnoki állásokat először az Önkormányzat honlapján jelentessék meg, lehetőleg kesztölci dolgozzon itt.

Orvosi ellátás

Az itt lakók orvosi ellátása – mi van, ha influenzások lesznek? Legyen kísérője ilyen esetben, vagy menjen házhoz hozzájuk valaki. Kötnek szerződést a körzeti orvossal? Igényelnek-e saját orvosi ellátást?

Munka Esztergomban

A szerződés tartalmazza, hogy a kesztölci lakók számára Esztergomban biztosítanak munkalehetőséget. Ugyancsak foglaljuk írásba, hogy az Irmák Kft. milyen módon biztosítja a kesztölci lakóinak Esztergomba juttatását: saját kisbusszal, tömegközlekedéssel. Legyen világos a szövegből, hogy a kesztölci Önkormányzat ebben nem vállal feladatot.

Lakosság tájékoztatása

Az első évben több alkalommal jöjjenek el Kesztölcre, segítsenek érzékennyé tenni a falut. Amikor már itt lesznek a lakóik, legyen fogadóóra a falun belül, meghatározott időben, helyen, ahol a problémákat lehet kezelni. Az Irmák Kft. mutassa be írásban is azokat, akik ide érkeznek, a fogyatékosságuk osztályozásával. Ismerjük meg, hogy mit várnak a leendő lakók Kesztölctől. A kesztölci iskolásoknak mutassák meg a csobánkai központjukat. Legyen szervezett lehetőség arra, hogy kesztölci érdeklődők a mostani házaikba elmenjenek a szentendrei látogatás módjára. 

Mit adnak a falunak?

A szóbeli ígéreteknek megfelelően rögzítsük, hogy a falu lakóit buszukkal szállítják, írjuk le, hogy heti hány alkalommal, hány kilométeres keretben. Legyen egyértelmű, hogy ezzel kapcsolatban az Önkormányzat nem vállal extra költségeket. A megállapodás tartalmazza, hogy az egyik házban lesz egy diszpécseri irodájuk, ahol a helyi rászorulók, idősek is részesülhetnek a Kft. szolgáltatásaiból. Írjuk le, hogy hányan és milyen szolgáltatást kaphatnak. Az Irmák Kft. vállaljon részt a falu közösségi feladatainak finanszírozásában, támogassa a polgárőrséget, vagy más civil szervezetet. A szerződésben azt is rögzítsük, hogy a Kft. hány évig vállalja ezeknek a szolgáltatásoknak a fenttartását.

Garanciális kérdések

Mi történik akkor, ha a megállapodást fel kell mondani? Hogyan vonul ki az Irmák Kft.Kesztölcről ebben az esetben? Ki ellenőrzi ennek a megállapodásnak a betartását? Milyen garanciákat tud adni a Kft. a szerződés betartására? Vizsgáljuk meg annak a jogi lehetőségét, hogy az Önkormányzat tíz évre bérbe adja a területet az Irmák Kft-nek.

 

Különvélemény

A lista összeállítása után Srutek Gabriella szerint a bizottságnak nem a szerződéstervezet előkészítése a feladata, hanem az érvek, ellenérvek, kérdések, aggályok megfogalmazása arra vonatkozóan, hogy egyáltalán szóba jöhet-e egy együttműködési megállapodás az Irmák Kft-vel.

Kifogásolja továbbá, hogy a bizottságban nem vesznek részt szakemberek, akik segítenék a munkát valamint a döntés előkészítést, illetve nincsenek olyan kompetens személyek sem, akik közvetlenül érintettek az ügyben. 

 

Olvasta már?

Festőpalánták a Művházban

A táborozók örömmel vesznek részt a foglalkozásokon, csodás kis remekművek kerülnek ki kezükből egy-egy alkotással töltött nap után. Gyulai Zsuzsa táboráról Klinger Ági és Walczer Patrik írt riportot.

Ilyen lesz az új csapadékvíz elvezető hálózat

A régiek szerint Kesztölc hét emeletes falu. Mindannyian tapasztaljuk, hogy a Pilisből lezúduló víz milyen problémákat, károkat okoz az utakban, házakban. Ezt oldja meg az új elvezető hálózat, amire támogatást kapott az Önkormányzat.