A novemberi 9-i közmeghallgatás után Vöröskői István polgármester felkérésére képviselők és civilek összefoglalták a tájékoztatón, a közmeghallgatáson és a Facebookon felmerült kérdéseket, aggályokat. A polgármester átadta a kérdéseket az Irmák Kft vezetőjének. A Kft vezetője írásban válaszolt a kérdésekre, de nem járult hozzá ahhoz, hogy közzétegyük. Hétfőn újabb egyeztetés lesz a témában. A telekeladásról és az Irmák Kft-vel való együttműkdöésről a kesztölci Képviselőtestület dönt november 29-i ülésén.

Kérdések és aggályok az Irmák Kft. kesztölci terveivel kapcsolatban

Előzmények

A 2017. november 9-i közmeghallgatás után Vöröskői István polgármester felkérte Héjja Györgyöt, Jánoshegyi-Fazekas Évát, Kara Józsefet, Kochnyák Sándort, Nebehajné Erikát, Nyírő Andrást, Simonek Antalt és Srutek Gabriellát, hogy gyűjtsék össze azokat a kérdéseket, melyeket tisztázni javasolnak a Kesztölci Önkormányzat és az Irmák Kft. között tervezett együttműködési megállapodásban.

Javaslatok

A lista összeállításakor a résztvevők javasolják, hogy a Tavasz, Nyár, Homoki, Bányász, Malom (Malom köz), Jószerencsét, Akácos utcák és Béke köz lakóival szervezzenek fórumot, ahol vegyen részt az itt lakók képviseletét elvállaló Kara József Zoltánné, a képviselőtestület tagjai, valamint az Irmák Kft. munkatársai.

A résztvevők javasolják, hogy az Önkormányzat vonjon be olyan független szakembereket, akik megfelelő szakmai tudással rendelkeznek a témában (szakjogász, pszichiáter, szociális gondozó). A résztvevők az alábbi listát nem tekintik teljesnek, a későbbi tárgyalások, információk alapján további kérdések felmerülésére számítanak.

Kérdések

Kik jönnek Kesztölcre?

A szerződés tartalmazza, hogy milyen jellegű és súlyosságú értelmi fogyatékosokat telepít Kesztölcre az Irmák Kft.  Az együttműködési megállapodás értelmében enyhe és középsúlyos betegeket hozhatnak, viszont pszichiátriai betegeket, szenvedélybetegeket nem költöztetnek a kesztölci ingatlanokba.

A szerződés térjen ki arra, hogy mi a sérültek kiválasztási mechanizmusa.

A szerződésben határozzuk meg annak a módját, hogy ha valaki alkalmatlan a közösségi életre, akkor elkerül Kesztölcről. Tisztázzuk az ezzel kapcsolatos döntési mechanizmusokat.A szerződés térjen ki arra, hogy milyen gyakran cseréli az itt lakókat az Irmák Kft.

A Kesztölcre költöző értelmi fogyatékosok kesztölci lakcímmel fognak rendelkezni? Van-e szavazati joguk a választásokon? Ki képviseli őket?

A szerződés határozza meg szám szerint, hogy maximum hány embert telepít Kesztölcre az Irmák Kft. Az együttműködési megállapodás mondja ki, hogy a jelenleg tervezettnél több házat a későbbiekben sem vásárol újabb betelepülők számára a Kft. A keretszerződében meghatározott fogyatékosok száma már a Kesztölcön élő fogyatékosokkal együtt értendő. Mondjuk ki, hogy a Kft. több házat később nem építhet.

Mit építenek?

Az együttműködési megállapodás rögzítse, hogy a tervezett épületeknek milyen funkciót szánnak. A szerződésben határozzuk meg a házak alapterületét, a szobák számát, az emeletek számát. 

Felügyelet

Milyen felügyeletet adnak? 0-24-es felügyeletet tartalmazzon a szerződés. A szóbeli tájékoztatón elhangzott a szolgáltatási gyűrű fogalma, mit takar ez? Térjen ki erre a szerződés.

Mi a feltétele annak, hogy valakit itt alkalmazhasson a Kft?  A tervezett ügygondnoki állásokat először az Önkormányzat honlapján jelentessék meg, lehetőleg kesztölci dolgozzon itt.

Orvosi ellátás

Az itt lakók orvosi ellátása – mi van, ha influenzások lesznek? Legyen kísérője ilyen esetben, vagy menjen házhoz hozzájuk valaki. Kötnek szerződést a körzeti orvossal? Igényelnek-e saját orvosi ellátást?

Munka Esztergomban

A szerződés tartalmazza, hogy a kesztölci lakók számára Esztergomban biztosítanak munkalehetőséget. Ugyancsak foglaljuk írásba, hogy az Irmák Kft. milyen módon biztosítja a kesztölci lakóinak Esztergomba juttatását: saját kisbusszal, tömegközlekedéssel. Legyen világos a szövegből, hogy a kesztölci Önkormányzat ebben nem vállal feladatot.

Lakosság tájékoztatása

Az első évben több alkalommal jöjjenek el Kesztölcre, segítsenek érzékennyé tenni a falut. Amikor már itt lesznek a lakóik, legyen fogadóóra a falun belül, meghatározott időben, helyen, ahol a problémákat lehet kezelni. Az Irmák Kft. mutassa be írásban is azokat, akik ide érkeznek, a fogyatékosságuk osztályozásával. Ismerjük meg, hogy mit várnak a leendő lakók Kesztölctől. A kesztölci iskolásoknak mutassák meg a csobánkai központjukat. Legyen szervezett lehetőség arra, hogy kesztölci érdeklődők a mostani házaikba elmenjenek a szentendrei látogatás módjára. 

Mit adnak a falunak?

A szóbeli ígéreteknek megfelelően rögzítsük, hogy a falu lakóit buszukkal szállítják, írjuk le, hogy heti hány alkalommal, hány kilométeres keretben. Legyen egyértelmű, hogy ezzel kapcsolatban az Önkormányzat nem vállal extra költségeket. A megállapodás tartalmazza, hogy az egyik házban lesz egy diszpécseri irodájuk, ahol a helyi rászorulók, idősek is részesülhetnek a Kft. szolgáltatásaiból. Írjuk le, hogy hányan és milyen szolgáltatást kaphatnak. Az Irmák Kft. vállaljon részt a falu közösségi feladatainak finanszírozásában, támogassa a polgárőrséget, vagy más civil szervezetet. A szerződésben azt is rögzítsük, hogy a Kft. hány évig vállalja ezeknek a szolgáltatásoknak a fenttartását.

Garanciális kérdések

Mi történik akkor, ha a megállapodást fel kell mondani? Hogyan vonul ki az Irmák Kft.Kesztölcről ebben az esetben? Ki ellenőrzi ennek a megállapodásnak a betartását? Milyen garanciákat tud adni a Kft. a szerződés betartására? Vizsgáljuk meg annak a jogi lehetőségét, hogy az Önkormányzat tíz évre bérbe adja a területet az Irmák Kft-nek.

 

Különvélemény

A lista összeállítása után Srutek Gabriella szerint a bizottságnak nem a szerződéstervezet előkészítése a feladata, hanem az érvek, ellenérvek, kérdések, aggályok megfogalmazása arra vonatkozóan, hogy egyáltalán szóba jöhet-e egy együttműködési megállapodás az Irmák Kft-vel.

Kifogásolja továbbá, hogy a bizottságban nem vesznek részt szakemberek, akik segítenék a munkát valamint a döntés előkészítést, illetve nincsenek olyan kompetens személyek sem, akik közvetlenül érintettek az ügyben. 

 

Olvasta már?

Marek Viktor a lencsehegyi bánya kalandos megnyitásáról

Marek Viktor történész, Kesztölc 1956-os múltjának szakértő tudósa érdekes adalékot közölt a lencsehegyi bánya megnyitásával kapcsolatban. Ha valakinek több információja van az üggyel kapcsolatban, kíváncsian várjuk!

Egy szatyornyi kutya története

Egy héttel ezelőtt, egy gyanútlan sétából egész dráma kerekedett amikor S. Karina az árokban egy szatyornyi kiskutyát talált.

Kesztölciek utazási szokásai

A legtöbben busszal járunk Dorogra, Esztergomba és Budapestre. A közlekedés aránytalanul sok időbe és pénzbe kerül.