Óvodapedagógust keresnek a Kesztölci Kiserdei Óvodába.

Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjá pályázatot hirdet Kesztölci Kiserdei Óvoda "Horicka" óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Feladata a rábízott gyermekek testi-lelki gondozása, nevelése, fejlesztése életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelelő szinten. Folyamatos szakmai megújulás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógus,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- főiskolai óvodapedagógus végzettséget igazoló dokumentum,
- érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskola, szlovák nemzetiségi óvodapedagógus,
- Szlovák nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
- Számítógépes ismeretek,felhasználói szinten.

Elvárt kompetenciák: Gyermekszeretet, együttműködő képesség, empátia,elkötelezettség,felelősségvállalás,megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz, motivációs levél,végzettséget igazoló oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyváriné Radovics Angelika nyújt, a 06304555029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka címére történő megküldésével (2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 69/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
- Elektronikus úton Nagyváriné Radovics Angelika részére a ovoda@kesztolc.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: Nagyváriné Radovics Angelika, Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot az intézményvezető bírálja el a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- ovoda.kesztolc.hu - 2019. július 10.
- kesztolc.hu - 2019. július 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ovoda.kesztolc.hu honlapon szerezhet!

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 9.

Olvasta már?

Tanári állás a kesztölci iskolában

Esztergomi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kesztölci Kincses József Általános iskola testnevelés-biológia vagy testnevelés- földrajz szakos tanármunkakör be...

Kátyúzási munkálatokat végeznek Kesztölcön

Vöröskői István polgármester elmondta, hogy 1,5 millió forintos önkormányzati forrásból kátyúzási és útburkolatjavítási munkálatokat végeznek a falu több útszakaszán, többek között a Klastromi úton is.

Oroszlánok a könyvtárban!

Meseolvasással és kézműves foglalkozással folytatódott az Országos Könyvtári Napok sorozat kedden, a kesztölci könyvtárban. Klinger Ági beszámolója!