A régiek szerint Kesztölc hét emeletes falu. Mindannyian tapasztaljuk, hogy a Pilisből lezúduló víz milyen problémákat, károkat okoz az utakban, házakban. Ezt oldja meg az új elvezető hálózat, amire támogatást kapott az Önkormányzat. 

A fejlesztés célja a Kesztölc belterületét érintő csapadékvíz elvezetése elvezető hálózattal azokon a területeken, ahol a település központjára zúduló hordalék és iszap elöntési problémákat okoz.

 Észak-keleti részéről, a magaslati területekről indulva a Művelődési Ház melletti mélyút, az Iskola utca és a Kosári utca mentesítésére szolgáló csapadékvíz elvezető hálózatát építik ki. A fejlesztés által érintett nyomvonal Észak-kelet – Dél-nyugat tengelyen halad át Kesztölcön. A fejlesztés az önkormányzati belterületi utak, és a fenntartásában működő intézmények megóvása, és a csapadékvíz hálózat kiépítésének nyomvonalával szomszédos telkek veszélyeztetettségének megszűntetése miatt is fontos, amelyeket a dombvidékről lezúduló csapadék, iszap, és hordalék rendszeresen elönt.

Egy-egy nagyobb esőzés vagy csapadékosabb időszak után a kiépített utcáktól Észak-keletre lévő, magasabban fekvő földútról, mélyútról, mely a Művelődési ház mellett kezelhetetlen mennyiségű csapadékvíz érkezik hordalékkal és iszappal, amelynek következtében járhatatlanná válnak a település központjában található, egyébként ép belterületi utak és folyamatosan veszélyeztetettek az intézmények, épületek állapota és állékonysága is. A csapadékvíz által érkező hordalék és iszap, télen pedig jég megáll az utcákon, sőt a szomszédos udvarokba, pincékbe be is folyik a csapadékvízzel együtt, s ott megállva teszi közlekedhetetlenné, baleset, és életveszélyessé az utakat, valamint az önkormányzati fenntartású, illetőleg magáningatlanokat is. Az utak, épületek megtisztítása, a folyamatos károk rendbetétele és pótlása jelentős anyagi terhet ró mind a település vezetésére, mind pedig a településen élőkre egyaránt.

A fejlesztés során csapadékvíz elvezető rendszert építenek ki, amelynek eredményeként megszűnik az érintett utak, épületek, telkek és pincék csapadékvíztől, iszaptól és hordaléktól való veszélyeztetettsége; a magasabban fekvő területekről érkező csapadékvizet a kiépítendő komplex hálózat összegyűjti, lelassítja, és gondoskodik a biztonságos, kártétel nélküli tovább vezetéséről a természetes befogadóba.

A projekt megvalósítására kijelölt nyomvonal belterületen, a település központi részét is érintve halad át a Művelődési ház melletti mélyúttal lép be a településre, majd érinti az Iskola utcát, a Kosári utcát, a Bánk bán utcát, majd földárok rendszerbe vezetve a Malomréti-patakba, mint természetes befogadóba torkollik. A fejlesztés kertében tervezett csapadékvíz elvezető hálózat kiépítésének nyomvonala érinti a település Művelődési Házát, az Általános Iskola épületét (közvetetten) és számos magántulajdonban lévő telket, ingatlant, picehelyiséget egyaránt.

A projekt megvalósítása az említett földúton/mélyúton kívül belterületi utakat és telekhatárokat érint az elvezető földárok vonatkozásában. A fejlesztés által érintett utak, és nyomvonalak kivétel nélkül az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik.

A projektjavaslat előkészítéséért a polgármester felel, aki a projekt előkészítésével, műszaki és szakmai tervezésével idegen szolgáltatók tevékenységét vette igénybe. A projekt végrehajtása és előrehaladása, a projektmenedzsment tevékenység ellátása a polgármester, illetőleg a Komárom-Esztergom megyei területfejlesztési szervével kooperációban valósul meg.

A munkák befejezése 2020. október végére tehető. A projekt összköltségvetése az előkészítési tevékenységeket és megvalósítás-kivitelezés költségeit is beszámítva megközelítőleg bruttó 32 millió Ft összegben kalkulálható előzetesen, amelynek 100 %-át az igényelt támogatás teszi ki.

Olvasta már?

Kesztölc hó alatt

Kesztölcön éjjel is havazott. Az Útinform jelentése kiemeli, hogy télies útviszonyokra lehet még számítani több alsóbbrendű úton Komárom-Esztergom megyében is.

Rókát fogtak Kesztölcön

Nemesi Mihály elmondta, hogy a belterületen garázdálkodó rókát csapdával fogták meg, és a Táti szigetre szállították.