Esztergomi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kesztölci Kincses József Általános iskola testnevelés-biológia vagy testnevelés- földrajz szakos tanármunkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.03.16. (majd határozatlan) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Iskola utca 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakjainak megfelelő órák, valamint az Nkt.4.§ (5) pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása. Felmentési idejét töltő pedagógus helyettesítésére a Kjt. 21.§ (2 ) bekezdés a) pontja alapján, megfelelés esetén a határozott idő lejártát követően a jogviszony határozatlan idejűvé módosul.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.

Pályázati feltételek: Felsőfokú képesítés, szakirányú végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. november 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tordáné Petrik Etelka intézményvezető nyújt, a 0630-242 8151 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kesztölci Kincses József Á.I., 2517 Kesztölc, Iskola utca 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/00352-41/2019 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-biológia vagy testnevelés- földrajz szakos tanár.
  • Elektronikus úton Tordáné Petrik Etelka intézményvezető részére a iskola@kesztolc.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Olvasta már?

Megyénk körül megyünk körül

Tisztelt Kesztölciek! Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. július 21-én kerül sor a Megyénk körül megyünk körül című program keretében a Kocs-Kesztölc páros találkozóra.

Szerencsés kirándulás

Bizony, annak nevezhető a  KMASZC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakközépiskola és Kollégium 10. osztályosainak év végi tanulmányi kirándulása Klastrompusztán. 

Új „Megyénk körül megyünk körül” pályázat

Tisztelt Lakosaink! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat – a sikeres „Megyénk körül megyünk körül” c. projekt folytatásaként egy új pályázat indítását tervezi. A pályázat összeállításához szükségük van az alábbi kérdőíves f...