A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65.§. alapján tisztelettel meghívom Kesztölc Község Képviselő-testületének 2019. június 26. (szerda) 18.00-kor tartandó rendes ülésére. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.

NAPIREND:

1. Tájékoztató az építésügyi igazgatásról. Előadó: Bognárné dr. Solymoskövi Veronika címzetes főjegyző.

2. Tájékoztató a községben működő sportegyesületek tevékenységéről. Előadó: elnökök. Megtárgyalja: Humán Bizottság.

3. Idősek Napja időpont kijelölése. Előadó: Vöröskői István polgármester.

4. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről. Előadó: Vöröskői István polgármester.

5. Kistérségi Társulási Szerződés módosítása. Előadó: Vöröskői István polgármester. Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság.

6. Egyebek (Benne zárt ülésen szociális kérelmek).

7. Kesztölcért kitüntetés és más helyi kitüntetések nevesítése (zárt ülés). Előadó: Vöröskői István polgármester. Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság.

Kesztölc, 2019. június 14.

Vöröskői István  sk.
polgármester