Kesztölc Kestúc

keresés

Kesztölci Polgármesteri Hivatal

                       

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Kesztölci Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénztárosi, pénzügyes feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénztárosi feladatok körében: Teljesíti a Polgármesteri Hivatal kiadásainak körében a segélyek, helyi támogatások kifizetését, vezeti az ezekre vonatkozó pénzügyi nyilvántartásokat, lebonyolítja a készpénzforgalmat a Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Óvoda, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat pénztárán keresztül. Intézi a terembérlet, közterület használat, hirdetés és sírhely megváltási ügyek pénzügyi vonatkozásait. Adatot szolgáltat a költségvetés készítéséhez, beszámolókhoz. Hivatal működéséhez szükséges nyomtatványok, irodaszerek beszerzése. Részt vesz a leltározási feladatok végrehajtásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Pénzügyi végzettség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Polgármesteri Hivatalban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Mérleglépes könyvelő

•         Anyakönyvi szakvizsga

•         Közigazgatási alapvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kesztölci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/272-1/2023 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.

•         Elektronikus úton Szántó Erika részére a jegyzo@kesztolc.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Szántó Erika, Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő jelentkezők közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A sikertelenül, illetve érvénytelenül jelentkezők részére a beadott pályázati anyag visszaküldésre kerül. Munkáltató fenntartja magának a visszavonás, illetve a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Kesztölci Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2023. február 28.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kesztolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Olvasta már?

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet középiskolák és szakiskolák első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pályaválasztásá...

Megnyílt a Patakvölgye Mini Bölcsőde!

Kedves Kesztölciek! Kedves kisgyermekes családok!   Örömmel értesitek mindenkit, hogy megnyitottuk Patakvölgye Mini Bölcsődénket a Bánk bán utcában.   Meglévő bölcsődénk mellett most már összesen 33 bölcsődei férőhelyet tu...

Az Észak Dunántúli Vízmű Zrt tájékoztatatása

Az Észak Dunántúli Vízmű Zrt tájékoztatja a Kesztölci lakosokat, hogy a társaság részéről Kesztölc településen, a mai naptól kezdődően (2024.02.08) , ellenőrzéseket végeznek, mely során minden felhasználási helyet felkeresnek. Tisztelette...

Kesztölci hulladéknaptár 2024

Tisztelt Kesztölci Lakosok! Az alábbi linkre kattintva elérhető a 2024 évi hulladéknaptár. Kesztölci hulladéknaptár 2024