A Kesztölci Polgármesteri Hivatal 2022-ben is - alanyi jogon - egyszeri rendkívüli települési támogatást nyújt a helyi Kincses József Általános Iskolába, vagy a Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskolába járó,- kesztölci bejelentett lakcímmel rendelkező általános iskolás korú gyermeket nevelő családoknak.
A támogatás gyermekenként 5000,-Ft összegű pénzbeli támogatás.
A támogatás felvehető a Kesztölci Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában

2022. szeptember 12-16. között.

Továbbá:

Beiskolázási támogatási kérelem:

A Kesztölci Polgármesteri Hivatalnál rendkívüli települési támogatási kérelem igényelhető – az általános iskolás korú
gyermekek beiskolázásával kapcsolatosan is, azon gyermekek szüleinek is, akiknek gyermeke/gyermekei más
környező település általános iskolájába járnak.

A kérelem jogosultságának további feltétele:
- a család (gyermek/gyermekek) kesztölci lakcímének igazolása,
- szükséges a gyermek/gyermekek iskolalátogatási igazolása,
- a kérelmet igénylő család egy főre eső jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft/fő),
- a kérelemhez mellékelni kell a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmének igazolását.

A „Kérelem rendkívüli települési támogatás iránt” kérelemnyomtatvány letölthető a www.kesztolc.hu honlapon, valamint megtalálható a Polgármesteri Hivatalban.

Kesztölc, 2022. szeptember 01.

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem letültéséhez kattintson erre a linkre!

Olvasta már?