M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§. (2) bekezdése

alapján tisztelettel meghívom
Kesztölc Község Képviselő-testületének
2020. október 28. (szerda) 17.00-kor kezdődő ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme


Napirendi pontok:


1. Beszámoló a Család- és gyermekvédelemről
Előadó: Tóth Krisztián intézményvezető
2. Az egészségügyi ellátás helyzete
Előadó: Dr.Kéninger Anna gyermekorvos, Dr.Bús János háziorvos,
Dr.Vereczki Johanna fogorvos, Kosztka Gréta védőnő
3. A közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Farkas Krisztina polgármester
4. A 2021. évi rendezvényterv
Előadó: Farkas Krisztina polgármester
Előkészítésért felel: Klinger Ágnes intézményvezető
5. A képviselőtestület bizottságainak összetétele
Előadó: Farkas Krisztina polgármester
6. Ingatlanügyek
Előadó: Farkas Krisztina polgármester
7. Nyár utcai telkek szennyvíz- és vízellátása
Előadó: Farkas Krisztina polgármester
8. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előadó: Farkas Krisztina polgármester
9. Egyebek
10. Zárt ülés - szociális kérelmek

Kesztölc, 2020. október 22.

Farkas Krisztina sk.
polgármester