Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást.
Tájékoztatom a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy lehetőség van a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan háztartásonként a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) 2022. szeptember 29- ig bejelenteni az önkormányzatnál.

A bejelentés történhet elektronikusan a szoc@kesztolc.hu e-mail címre, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban a szociális munkatársnál, ügyfélszolgálati időben a mellékelt nyomtatvány kitöltésével.
A lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
 háztartás alatt a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
 egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
 egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet Az igénybejelentéssel együtt a lakos hozzájárul személyes adatainak önkormányzat általikezeléséhez.

A nyilatkozat erre a szövegre kattintva elérhető, letölthető.

Kesztölc, 2022. szeptember 20.

Szántó Erika s.k.
jegyző

Olvasta már?

Meghívó a 2023.09.27. szerdai Testületi ülésre

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§. (2) bekezdése alapján tisztelettel meghívom Kesztölc Község Képviselő-testületének 2023. szeptember 27. (szerda) 17.00-kor kezdődő ülésére. Az ülés helye: Po...