Kesztölc Kestúc

keresés

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2020-00028

Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata

Támogatás összege: 34 490 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30.

 

 

Rövid összefoglaló:

 

Kesztölc Község Önkormányzata 30 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére.

 

A projekt célja a projekt megvalósításának térségében:

Természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül,

Települési (közlekedési) alapinfrastruktúra vízkároktól történő megóvása,

Közterületek állapotának javulása (tisztántartás, szennyező anyagokat is tartalmazó hordalékok nem rakódnak le) így a meglévő állapot megóvása valósul meg,

Esélyegyenlőség biztosítása – az érintett projektterületen élő lakosok számára is ugyanazon (elsősorban lakhatósági, infrastrukturális) lehetőségek biztosítottak, mint a vízkár által nem érintett lakosok esetében

A belterületi létesítmények veszélyeztetettsége (pince-, udvar-, ház-, egyéb melléképület-elöntések) megszűnik, ekként a településrészben az életminőség javul

A jelentős anyagi károkat okozó csapadékvíz kivédése, amely korábban az önkormányzatot, a lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt terhelte (karbantartási, tisztítási költség tetemes mértéke)

 

A beruházás műszaki tartalma:

 

 Művelődési ház feletti szakasz, a mélyút felső része:

A mélyút teljes szelvényében zúzott kőből hordalékfogó és sebesség csökkentő keresztgerendákat kell építeni. Ezek az átjárható gerendák lelassítják a vizeket, visszatartják a szállított hordalék egy részét. A csapadékvíz jelentősen lelassulva átszivárog a kövek között, a gerendák felett pedig lerakódik az iszap nagy része. Tehát az innen tovább folyó vizek már jócskán vesztettek sebességükből és lerakták a hordalék nagy részét. A hordalékfogó „medencéket” a gerendák felett rendszeresen tisztítani kell.

 A Művelődési ház feletti szakasz a mélyút felső részétől az Iskola utcáig:

Erre a szakaszra csésze szelvényű beton utat tervezünk a felső szakaszában sárrázóval. A csésze szelvényű út kettős funkcióval bír: kártétel nélkül levezeti a vizeket és biztosítja a közlekedést is. A csésze szelvényű útra kerülő vizek sebessége már lecsökkent, a hordalék tartalma is kevés. A Művelődési ház feletti szakaszon a csésze szelvényű útba kereszt irányban rácsos víznyelő aknát építünk, ahonnan a vizek 50 cm átmérőjű csövön keresztül a hordalékfogó aknába kerülnek. Az aknából kifolyó vizek hordalék mentesek lesznek, és TB40/70/50 réselt fedlapos meder elemekben folynak tovább a csésze szelvényű út tengelyében. A csésze szelvényű utat az Iskola utcai csatlakozás felett egy víznyelő rácsos akna keresztezi, így akadályozzuk meg a csésze szelvényű úton lefolyó vizek Iskola utcára történő kiömlését. A víznyelő aknával összegyűjtött vizek Tb elemekben folynak tovább, víznyelő ráccsal keresztezve az Iskola utcát.

 Iskola utca és a befogadó közötti szakasz:

Az Iskola utca D-i oldalán balra kanyarodik az árok, majd víznyelő ráccsal fedetten keresztezi a Kosári utca torkolatát. Innen réselt fedlapokkal ellátott TB 40/70/50 elemek vezetik a vizeket az Iskola utcai befogadóba, mely egy meglévő rácsos folyóka. A rácsos folyókából a Kesztölci patakba folyik a csapadékvíz. Ez az elvezető rendszer meglevő jelenleg is üzemel, beavatkozást nem igényel.

 

A beruházás során épül összesen: 286,4 méter.

 

Olvasta már?

A Kesztölci Kiserdei Óvoda felújítása

Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata Projekt címe: A Kesztölci Kiserdei Óvoda felújítása Támogatás összege: 300 000 000 Ft Támogatás mértéke: 100% Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00013 Projekt hely...

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00041 Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata Támogatás összege: 50 000 000 Ft Támogatás mértéke: 100% Projekt címe: Kesztölc ...