Újra itt a jóidő, egy többen vannak a szabadban. Sokkal több a gyermek a játszótereken, utcákon, iskolák környékén, csapatokban vagy egyedül. Nem árt tudnunk, hogy milyen veszélyek érhetik gyermekeinket, ha nem vagyunk mellettük.

 

A gyermekeknek – fizikai és szellemi érettségük korlátozott volta miatt – különös jogi védelemre van szükségük. A gyermekvédelem feladata, hogy ezeket a jogokat biztosítsa, illetve lépéseket tegyen, ha valamely jog sérül /Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény- továbbá GYvt/.

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 12.§-a szerint kiskorúnak minősül a 0-18 év közötti életkorú gyermek.

Gyermeki jogok, a teljesség igénye nélkül:

 

- a gyermekvédelemhez és gondoskodáshoz,

- az emberi méltósághoz, az élethez, a  fejlődéshez,

- a saját személyiséghez, személyazonossághoz

- a magánélethez

- a szociális biztonsághoz

- a családban való nevelkedéshez,

- a tájékoztatáshoz, tájékozódáshoz,

- a kínzás és a megalázó bánásmód nélküli élethez.

 

A gyermekkel szemben a szülők a nevelés érdekében otthoni körülmények között nem alkalmazhatnak testi fenyítést, megalázó büntetést, bűncselekménynek minősülő személyi szabadság korlátozását a GYvt . 6.§ (5) bekezdése alapján .

 

Olvasta már?

Gyermekorvosi rendelés változás 2021.06.15

T. Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. 06. 15 - én (kedden) a gyermekorvosi rendelés ideje változik. Rendelés: Piliscséven 13-14 óráig. Rendel Dr. Pezderka Gyöngyvér. Szükség esetén elérhető a 30/9799-340 -es telefonszámon. Megértésü...

Pedagógusnap

Kedves Pedagógusok! Ismét rendkívüli helyzet elé állította Önöket ez a tanév. Újabb váratlan helyzeteket kellett megoldani, felborult a tanítás rendje, a szabályok szigorú világa. Előtérbe került...

Dorogi Ipartestület 2021/9. sz. hírlevele

Kedves Vállalkozó Társunk!   Az Dorogi Ipartestület legújabb hírlevelében az alábbi témákról szeretnénk tájékoztatást adni:   1. Májusra is igényelhető az ágazati bértámogatás 2. BOKIK: Évekig meg fogja határozni életünket...