Tisztelt Szülők!
2021.április 20 - 21 én, 8:00- 15:00 lesz az óvodai beiratkozás.

 

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel elsősorban online várjuk a jelentkezéseket (szándéknyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról - ovoda.kesztolc.hu -, illetve nyomtatva megtalálható az óvoda
kapujára függesztve), aki ragaszkodik a személyes megjelenéshez, a beiratkozást megelőző
héten 7 00 -14 00 között telefonon kérhet időpontot.


2021.09.01-től óvodakötelesek azok a gyerekek , akik 2021.augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.


Szeretettel várjuk azon gyermekeket is, akik a 2021/22-es nevelési évben (2022.08.31-ig) betöltik 3. életévüket! Szabad férőhelyekre felvesszük azon gyermekeket is, akik 2021.09.01- 2022.08.31 között töltik be 3. életévüket,ők leghamarabb azon a napon vehetik igénybe az óvodai ellátást, amikor betöltik 2.5 életévüket.


„2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (6. /8. §  (2)  *  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú
döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.” „Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a településen, … lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető”


A beiratkozáshoz be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési
anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány), a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
TAJ kártyát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Amennyiben online kerül sor a beiratkozásra, ezen dokumentumokat elég bemutatni az első
személyes találkozáskor.
A Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička” szlovák nemzetiségi nevelést (nemzetiségi nyelv és
hagyományok megismertetése, ápolása) és integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
(beszédfogyatékos,egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) gyermekek nevelését , ellátását
biztosítja. Az óvoda felvételi körzete Kesztölc település.


„Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.”
A döntésről az óvoda vezetője legkésőbb 2021.05.25-ig értesíti a szülőket.

Nagyváriné Radovics Angelika
intézményvezető

 

A szándéknyilatkozat az alábbi linkre kattintva elérhető és letölthető.

https://kesztolc.hu/data/downloads/2021/03/18/Sz%C3%A1nd%C3%A9knyilatkozat_2021.pdf

Olvasta már?

Dorogi Ipartestület 2021/7. sz. hírlevele

Az Dorogi Ipartestület legújabb hírlevelében az alábbi témákról szeretnénk tájékoztatást adni: 1. Zavartalanul folytatódnak a továbbképzések az SZMTOI és IPOSZ szervezésében 2. Fizetésképtelen cégek – mit lehet tenni, ha nem tudjuk elk...

Bűnmegelőzési hírlevél 2021. április

Bűnmegelőzés napja! A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot a Kormány 2011. április 12-én alakította meg, ezt a napot ünnepeljük a bűnmegelőzés napjaként. A bűnmegelőzés napján a közös erőfeszítés, a széleskörű összefogás fontosságára szerenénk felhív...

Avar vagy műanyag FÜST-ÖL?

Tavasszal újra felvetődik a szabadtéri hulladékégetés problémája. Mit égethetünk a kertünkben vagy kültéren? A válasz: 2021. 01. 01-től semmit. A törvény tiltja. Ám a járvány és a vészhelyzet hozott...

Zoltán Bárkányi Valkán: Húsvéti locsolkodás

Húsvét hétfő van. Ján Čižmár már kora reggel talpon volt. Mint mindig, ma éjjel is alig aludt. Az öregség ébren tartja, elűzi az álmot a szeméről. Fulladt, köhécselt, hánykolódott az ágyon és sóvárogv...