Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka materská škola „Horička”
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka materská škola "Horička"

Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata a rábízott gyermekek testi-lelki gondozása,nevelése,fejlesztése életkoruknak,egyéni fejlettségüknek megfelelő szinten. Folyamatos szakmai megújulás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, óvodapedagógus,
 Büntetlen előélet,érvényes erkölcsi bizonyítvány,cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Szlovák nemzetiségi óvodapedagógus,
 Szlovák nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
Elvárt kompetenciák:
 Gyermekszeretet,együttműködő képesség,empátia,elkötelezettség,felelősség
vállalás, megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél, motivációs levél, érvényes
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyváriné Radovics Angelika nyújt, a +36304555029 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Škola
Horička címére történő megküldésével (2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
44/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

 Elektronikus úton Nagyváriné Radovics Angelika részére a ovoda@kesztolc.hu
E-mail címen keresztül
 Személyesen: Nagyváriné Radovics Angelika, Komárom-Esztergom megye,
2517 Kesztölc, Cseresznyéshát 2/1 . .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot az intézményvezető bírálja el a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 ovoda.kesztolc.hu - 2020. március 11.
 kesztolc.hu - 2020. március 11.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ovoda.kesztolc.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 9.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Olvasta már?

Szentmisék, miseszándékok, hirdetések 2020.05.24

Tisztelt Kesztölciek! 2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatóak nyilvános szentmisék és más liturgikus cselekmények templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk egész területén.

Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Nyisson értékpapírszámlát vagy Start-számlát Ügyfélkapun keresztül a Magyar Államkincstárban, vagy vásároljon állampapírt a Kincstár gyors és biztonságos elektronikus szolgáltatásainak (Mobil-és Webkincstár) Ügyfélkapun történő megigénylésével, a ...