Kesztölc Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Kesztölc Község Önkormányzata  védőnő munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2517 Kesztölc, Szent Kelemen tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok ellátása a kesztölci védőnői körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Végzettség:

  • Egészségügyi Főiskola, védőnői szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló dokumentum másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • szakmai önéletrajz,
  • az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában szereplő regisztráció igazolása,
  • nyilatkozat személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezelésének hozzájárulásához, nyilatkozat a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen történő elbírálásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.

A pályázó a pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kesztölc község Polgármesterétől kérhet személyesen, előzetes időpontegyeztetéssel.  

A pályázatok benyújtásának módja:

-    Postai úton, a pályázatnak a Kesztölc Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Védőnői állás.

 

vagy

 

-    Elektronikus úton Kesztölc Község Önkormányzata címére e-papír szolgáltatás igénybevételével: https://epapir.gov.hu/ A szolgáltatás igénybevétele ügyfélkapus regisztrációhoz kötött. Az üzenet tárgyában kérjük feltüntetni: védőnői állás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

Olvasta már?

Településrendezés: hirdetmény

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdekeltek! Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a...

Iskolai beiratkozás

A 2019/2020. tanévre az általános iskolai első osztályokba történő beiratkozás időpontjai: 2019. április 11-én, csütörtökön 8 órától 19 óráig, 12-én, pénteken 8 órától 18 óráig.