vissza... 
1996

1996\6 1996 A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

1 elemmappa 2016.03.17.
2002

2002\7(2002.(VI.27.) számú rendelet a temetőről és a temetkezésről

1 elemmappa 2016.03.17.
2005

2005\Talajterhelési díj rendelet

1 elemmappa 2016.03.17.
2008

2008\7 2008 Vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartása, 2008\10 2008 a telken belüli gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról

2 elemmappa 2016.03.17.
2010

6 2010 -2016 HÉSZ egységes szerkezetben a módosításokkal

8 elemmappa 2016.03.17.
2011

14 2011 a helyi sportfeladatokról, 19 2011 a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

2 elemmappa 2016.03.17.
2012

13 2012 a kirívóan közösségellenes magatartásokról - módosított, 4 2012 a munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díjazásáról

2 elemmappa 2016.03.17.
2013

10 2013 Rendelet a kitüntetésekrő, 8 2013 az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, 14 2013 közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról, 15 2013 államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről, 20 2013 közterület filmforgatási célú használatáról, 1 2013 az Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

6 elemmappa 2016.03.17.
2014

4 2014 Zárszámadás táblázata, 4 2014 Zárszámadási rendelet, 8 2014 kitüntetések adományozásáról és az adományozás rendjéről, 13 2014 A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására, 12 2014 SZMSZ

5 elemmappa 2016.03.17.
2015

Költségvetés 2015, Zárszámadás 2015, 4 2015 Közművelődési rendelet, 12 2014 a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról, 11 2015 szociális rendelet, 2 2015 a képviselők tiszteletdíjáról, 13 2015 a helyi adókról, 12 2015 a szociális tüzifáról, 1 2015 költségvetési rendelet

8 elemmappa 2016.03.17.
20204 elemmappa 2020.04.20.