Vöröskői István polgármester

Vöröskői István 1957-ben született Ajkán, bányászcsaládban. Középiskoláját Pannonhalmán, egyházi iskolában végezte. Robbantástechnikai szakmérnöki oklevelet szerzett levelező tagozaton.

A földalatti szénbányászatban dolgozott hat évig Miskolcon, majd 1984-től a dorogi medencében, utoljára a bányamentő állomás parancsnokaként. Tizenkét évig a dorogi vízgazdálkodási társaságot vezette. 

2014 óta Kesztölc polgármestere.

Felesége Fodor Krisztina Csepelen dolgozik öntőmérnökként. Öt gyerekük van. Az egyházközség képviselőtestületének elnöke. Szakmai szevezetek tagja.

Istvánról azt tartják, hogy a birkák tőle tanulják a türelmet. Konszenzus-teremtő alkat. Első polgármesteri éveiben a célja az volt, hogy a település gazdálkodását konszolidálja. Arra büszke, hogy Kesztölc vonzó a fiatalok számára, az utóbbi időben sokan költöztek ide, a település lélekszáma nő. 

Radovics Istvánné

A kesztölci Kincses József Általános Iskola nyugdíjas igazgatója vagyok. Családom : Péter és Ági reklámszakemberek, a másfél éves  unokám Lujza.

  Önök az előző választáson megtiszteltek bizalmukkal, képviselő lettem, kötelességem számadást készíteni az eltelt időszakról.Pedagógusi életpályám nagyjából meghatározta az önkormányzati tevékenységemet. Feladatom az Ügyrendi  Bizottság vezetése lett, ebből adódóan a különböző adminisztrációs tevékenységek előkészítése hárult rám, illetve a képviselőtestület véleményét és javaslatait ,akár pályázati anyagok kiegészítéseként is írásos formába öntsem.

Törekedtem arra, hogy a már meglévő értékeinket megmentsük és a szűk anyagi lehetőségek ellenére megőrizzük. Ilyen volt a Petrik József tájház, a kisiskolai bányászati és helytörténeti gyűjtemény  kialakítása.

A képviselőtársaimmal együtt ,,igazi falutörténetet bemutató helyeket hoztunk létre önerőből,önkéntesek támogatásával. Helytörténészként feldolgoztam  a kesztölci kisiparosok történetét, amely  megjelent egy jubileumi gyűjteményes kiadványban.

A mai napig szívesen dolgozom a Kesztölci SE pártoló tagjaként, az egyesület adminisztrációs munkájában.

Önkormányzatunk négyévi leltára vegyes képet mutat. Sikeresek az iskola és az óvoda fejlesztésére irányuló közös társulási projektek, amelyek garantálták a tantestületek aktuális továbbképzését is. Megvalósult a játszótér, a gyermekek úszásoktatását és a felnőttek egészséges életmódját segítő rendezvények is népszerűek voltak. A két nagy beruházás az öröm mellett némi „ürömöt” is hozott adóság formájában. A várt, majdnem új, ipari parkos beruházás engedélyeztetése, viszont különböző technikai okok miatt még folyamatban van. Adóság állományunkat növelik a be nem fizetett helyi adók, étkezési térítési díjak, tájékozatlanságunkból adódó, önkormányzatot terhelő, egyéb kifizetések is.

Mit szeretnék a jövőben? Amit most nem sikerült megvalósítani. Szebb környezetet, Klastrompuszta régi hírnevével együtt, hagyományait tisztelő elégedettebb KESZTÖLCI közösséget, személyesebb lakossági tájékoztatást,(tudom ez már frázis, de mégis) olyan utakat és járdákat, amelyeken babakocsival és tűsarkú cipőben egyaránt lehet közlekedni.

 Ezekhez kérem a támogatásukat. A felsoroltak nagy része nem pénzkérdés, de megvalósításuk kulcsa az összefogás és az együttműködés.

Kara József

Kara Erika

Kochnyák Sándor

Nevem  Kochnyák Sándor 1954.08.03-án születtem. Foglalkozásom technikus, 30 éve dolgozom a dorogi  Richter Gedeon NYRT-nál. Feleségem szociális gondozó a helyi Idősek Klubjában. Gyermekeim: Sándor 30 éves down szindrómás beteg, velünk együtt él a családban, és Tamás 26 éves mérnök asszisztens, szintén a Richter Gedeon NYRT. dolgozója.

Az eltelt 25 év alatt párhuzamosan a képviselője vagyok a Községi Önkormányzatnak, és a helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnak is. Az utóbbi 10 évben a Kesztölci SE vezetőségi tagjaként törekszem arra, hogy a helyi sport visszanyerje régi népszerűségét.

A községi önkormányzat szolgálatában töltött utolsó képviselői ciklusra az volt a jellemző, hogy a pályázati úton nyert, két nagy beruházás az Egészségház és a művelődési Ház, döntő módon meghatározta a község gazdálkodását és némi hiányt is okozott. 

A nehézségek ellenére, a két intézmény által nyújtott szolgáltatás, fejlődést jelent a falu életében.

Emellett számos területen értünk el eredményeket, amelyek inkább munkát és szervezést igényeltek és kevesebb beruházást (buszforduló, buszmegálló, óvoda udvara, templomhoz vezető feljáró burkolása, futballpálya karbantartása) és még sok egyéb más dolog, amely kétkezi munkát igényelt.

A helyi színjátszó kör alapító tagjaként társaimmal rendszeresen, és örömmel szerepelek a vezetőnk által betanított színielőadásokon. Az eddigi életemet meghatározta a kesztölci hagyományok szeretete, ápolása és megőrzése. A célom, hogy a Pávakör, amelynek tagja vagyok, átadja a fiataloknak az általuk megőrzött, és újra felélesztett szlovák dalokat, és a Kesztölcre jellemző hagyományokat. Ezért dolgoztam képviselőtársaimmal együtt, a tájház és a helytörténeti gyűjtemények kialakításán. Ezért vagyok a mai napig a „ falu kisbírója,” és „ vőfélye”.

Simonek Antal

Simonek Antal 1953 február 28-án született Kesztölcön. Bányászként dolgozott, 1977-től Sopronban élt. 1974-1976 között határőr volt.. 

1986-ban jött haza, 2003-ig a Lencse-hegyi bányában volt vájár., aknár, diszpécser. 

Tóni elkes közéleti aktivista, örökmozgó, 2005-ben megalakította a Szent Kelemen Polgári Kört, 2010 óta önkormányzati képviselő. Ő szervezte a plébánia felújítását, sokakat megmozgatott, hogy az egyházközségnek méltó épülete legyen.

Szivek Péter

 Szivek Péter vagyok 1979.12.10-én születtem. Feleségem jelenleg 2 éves Júlia lányommal gyes-en van. A szüleim által létrehozott családi gazdaságban dolgozom. Szakterületem a szőlészet, borászat.

Nyolc éve vagyok önkormányzati képviselő. Az eltelt négy évben részt vettem a bizottságok munkájában.

Feladataim közé tartozott az elkészült rendezési terv megfelelő értelmezése, esetleges eltérések korrekciójának kezdeményezése. Az önkormányzat külföldi kapcsolatainak a szervezését tanácsnokként örömmel végeztem. Számos esetben vettünk részt Felsőkirály, Bucs testvértelepüléseink rendezvényein és láttuk mi is őket viszont. Különösen kiemelkedő a sport és a kulturális területen végzett kapcsolattartás. Tekintettel arra, hogy képzettséggel rendelkező, vizsgázott borbíró vagyok, évente szervezem azokat a borversenyeket és borbemutatókat, ahol a helyi bortermelők mellett, a környékbeli, sőt a külföldről érkező vendégek is versenyeztetik a boraikat.

 Ezek a rendezvények minden alkalommal lehetőséget biztosítanak a falu bemutatására, és reményeim szerint elősegítik a céljaim közül az egyik legfontosabb, a turizmus fejlődését.

Ez motivált arra is, hogy annak az Európai Borlovagrendnek a tagja legyek, akik a klastromi Pálos szerzetesrend legfőbb hívei és támogatói.

Tagja vagyok a színjátszó körnek, célom az, minél több fiatal csatlakozzon hozzánk.

Szükség esetén a gazdaság gépeivel elvégzem azokat a munkákat, amelyeket az önkormányzat megfelelő munkaeszközök hiányában nem tud megoldani. Gondozom a Hungaroring környékét, az útszegélyeket és a játszótér megközelítésére is folyamatosan figyelek.

Lehetőségeimhez képest ,igyekszem a Klastrom felé vezető út helyzetén is jobbítani, a valódi megoldást azonban  egy vállalkozói összefogással megvalósítható turisztika fejlődésére irányuló projekt lesz.

 Mivel korosztályom a családalapítás folyamatát éli, tudom őket a gyermekintézmények helyzete, felszereltsége és tartalmi munkája érdekli, így képviselői feladatomnak tekintem, hogy ezek fejlesztésével foglalkozzam. Jelenleg egy olyan uniós pályázat előkészítésében veszek részt, amely lehetőséget hozhat az óvoda fűtésének, szigetelésének és nyílászáróinak teljes felújítására.

Kérem, Önök is segítsenek abban, hogy Kesztölc ne „alvó falu”hanem” élő falu „legyen, amelynek minden lakója igazán jól érzi magát.

Olvasta már?

Ovisok a könyvtárban

A kesztölci középső és nagycsoportosok január 25-én és 30-án a könyvtárral ismerkedtek meg!

Natúrpark látogatás Ravazdon

A Pilisi Naturpark megalapításának előkészítésére a települések képviselői a Pannonhalma melletti Ravazdra látogattak. A tapasztalatcserén Székely Rita, a Magyar Natúrpark Szövetség elnökhelyettese adott tájékoztatót.