Kesztölc Kestúc

keresés
KépviselőtestületRadovics Istvánnéalpolgármester2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.06/30-339-8590emailweboldal

A kesztölci Kincses József Általános Iskola nyugdíjas igazgatója vagyok. Családom : Péter és Ági reklámszakemberek, a másfél éves  unokám Lujza.

  Önök az előző választáson megtiszteltek bizalmukkal, képviselő lettem, kötelességem számadást készíteni az eltelt időszakról.Pedagógusi életpályám nagyjából meghatározta az önkormányzati tevékenységemet. Feladatom az Ügyrendi  Bizottság vezetése lett, ebből adódóan a különböző adminisztrációs tevékenységek előkészítése hárult rám, illetve a képviselőtestület véleményét és javaslatait ,akár pályázati anyagok kiegészítéseként is írásos formába öntsem.

Törekedtem arra, hogy a már meglévő értékeinket megmentsük és a szűk anyagi lehetőségek ellenére megőrizzük. Ilyen volt a Petrik József tájház, a kisiskolai bányászati és helytörténeti gyűjtemény  kialakítása.

A képviselőtársaimmal együtt ,,igazi falutörténetet bemutató helyeket hoztunk létre önerőből,önkéntesek támogatásával. Helytörténészként feldolgoztam  a kesztölci kisiparosok történetét, amely  megjelent egy jubileumi gyűjteményes kiadványban.

A mai napig szívesen dolgozom a Kesztölci SE pártoló tagjaként, az egyesület adminisztrációs munkájában.

Önkormányzatunk négyévi leltára vegyes képet mutat. Sikeresek az iskola és az óvoda fejlesztésére irányuló közös társulási projektek, amelyek garantálták a tantestületek aktuális továbbképzését is. Megvalósult a játszótér, a gyermekek úszásoktatását és a felnőttek egészséges életmódját segítő rendezvények is népszerűek voltak. A két nagy beruházás az öröm mellett némi „ürömöt” is hozott adóság formájában. A várt, majdnem új, ipari parkos beruházás engedélyeztetése, viszont különböző technikai okok miatt még folyamatban van. Adóság állományunkat növelik a be nem fizetett helyi adók, étkezési térítési díjak, tájékozatlanságunkból adódó, önkormányzatot terhelő, egyéb kifizetések is.

Mit szeretnék a jövőben? Amit most nem sikerült megvalósítani. Szebb környezetet, Klastrompuszta régi hírnevével együtt, hagyományait tisztelő elégedettebb KESZTÖLCI közösséget, személyesebb lakossági tájékoztatást,(tudom ez már frázis, de mégis) olyan utakat és járdákat, amelyeken babakocsival és tűsarkú cipőben egyaránt lehet közlekedni.

 Ezekhez kérem a támogatásukat. A felsoroltak nagy része nem pénzkérdés, de megvalósításuk kulcsa az összefogás és az együttműködés.

Olvasta már?