Kesztölc Község Önkormányzata

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kesztölci Polgármesteri Hivatal Igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszonyidőtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Igazgatási, hagyatéki, népességnyilvántartási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Titkársági, iktatási, postázási feladatok. Hagyatéki ügyintézés. Polgárok személyiadatainak, lakcímének nyilvántartása. Állategészségügyi, növényvédelmi feladatok. Hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatok. Képviselő-testületijegyzőkönyvek, jegyzőkönyvi kivonatok készítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálatitisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középfokú képesítés,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Polgármesteri Hivatalban-Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Anyakönyvi szakvizsga

• Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyesadatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljáráslefolytatását vállalja

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők apályázó személyi anyagát megismerhetik

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2022. augusztus 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kesztölci Polgármesteri Hivatal címére történőmegküldésével (2517Kesztölc, Szabadságtér11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/1478-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási előadó.

• Elektronikus úton Szántó Erikarészére a jegyzo@kesztolc.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Szántó Erika, Komárom-Esztergom megye,2517Kesztölc, Szabadság tér11.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A formai és tartalmifeltételeknek megfelelő jelentkezők közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A sikertelenül, illetve érvénytelenül jelentkezők a beadott anyag visszaküldésre kerül. Munkáltató fenntartja magának a visszavonás, illetve a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.kesztolc.hu - 2022. augusztus 2.

• Kesztölci Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2022. augusztus 2.

Olvasta már?

Lakossági barnakőszén igény felmérés

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást. Tájékoztatom a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy lehetőség van a 2022/20...

Tájékoztató hatósági bizonyítványok kiállításáról.

Tisztelt Lakosok! 2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

Beiskolázási támogatás 2022

A Kesztölci Polgármesteri Hivatal 2022-ben is - alanyi jogon - egyszeri rendkívüli települési támogatást nyújt a helyi Kincses József Általános Iskolába, vagy a Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskolába járó,- kesztölci bejelentett ...

TOP Plusz 331 óvoda

Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata Projekt címe: A Kesztölci Kiserdei Óvoda felújítása Támogatás összege: 300 000 000 Ft Támogatás mértéke: 100% Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00013 Projekt helyszíne: 251...