Kesztölc Község Önkormányzata

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kesztölci Polgármesteri Hivatal Igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszonyidőtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Igazgatási, hagyatéki, népességnyilvántartási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Titkársági, iktatási, postázási feladatok. Hagyatéki ügyintézés. Polgárok személyiadatainak, lakcímének nyilvántartása. Állategészségügyi, növényvédelmi feladatok. Hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatok. Képviselő-testületijegyzőkönyvek, jegyzőkönyvi kivonatok készítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálatitisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középfokú képesítés,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Polgármesteri Hivatalban-Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Anyakönyvi szakvizsga

• Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A Kttv-ben foglalt egységes adattartamú közszolgálati önéletrajz

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyesadatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljáráslefolytatását vállalja

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők apályázó személyi anyagát megismerhetik

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2022. augusztus 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kesztölci Polgármesteri Hivatal címére történőmegküldésével (2517Kesztölc, Szabadságtér11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/1478-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási előadó.

• Elektronikus úton Szántó Erikarészére a jegyzo@kesztolc.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Szántó Erika, Komárom-Esztergom megye,2517Kesztölc, Szabadság tér11.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A formai és tartalmifeltételeknek megfelelő jelentkezők közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A sikertelenül, illetve érvénytelenül jelentkezők a beadott anyag visszaküldésre kerül. Munkáltató fenntartja magának a visszavonás, illetve a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.kesztolc.hu - 2022. augusztus 2.

• Kesztölci Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2022. augusztus 2.

Olvasta már?

Téjékoztatás ebek összeírásáról

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok! Az állatvédelmi törvény előírja, hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat feladata az ebösszeírás elvégzése. Az ebösszeírás célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és...

ÁLLÁSHIRDETÉS

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) Kéményseprő-ipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres

KISERDEI KUKUCSKÁLÓ!

KEDVES LEENDŐ ÓVODÁSOK! A BEIRATKOZÁS ELŐTT SZERETETTEL VÁRUNK BENNETEKET ÁPRILIS 5-ÉN , 15 ÓRÁTÓL EGY KIS ISMERKEDÉSRE, JÁTÉKRA A KESZTÖLCI KISERDEI ÓVODÁBA! Kesztölc,2517 Óvoda utca 3.        &nbs...

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2023

Tisztelt  Szülők! 2023.05. 10-11-én , 800- 1500 lesz  az óvodai beiratkozás. 2023.09.01-től  óvodakötelesek azok a gyerekek , akik 2023.augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Szabad férőhelyekre várjuk azon gyermekeket, aki...