Kesztölc Kestúc

keresés

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet középiskolák és szakiskolák első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pályaválasztásának ösztönzésére a 2024/2025. tanévre.

Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik középiskolák és szakiskolák nappali rendszerű iskolai oktatásán első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, és a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a
pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen előélet;
d) valamely rendvédelmi technikumba vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karára való, a középiskola elvégzését követő jelentkezés, a hivatásos szolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésének vállalása;
e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének és a tanulmányok ennek megfelelő - a szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben történő - folytatásának vállalása;
f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;
g) egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;
h) írásbeli hozzájárulás a pályázat benyújtása során a vármegyei/fővárosi rendőr-főkapitányság rendelkezésére bocsátott személyes - köztük különleges - adatoknak a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében. A Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja;
i) írásbeli nyilatkozat roma származásról.

A támogatás formája, mértéke

A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középiskolában vagy szakiskolában folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:
a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével;
b) tanévenként - számla alapján, személyenként legfeljebb 50 000 forint értékben - ruházkodási segéllyel;
c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig - ugyancsak számla alapján - tanévenként és személyenként legfeljebb 15 000 forint értékhatárig);

d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel
folyósított pénzbeli juttatással:
da) 3,00-3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 10 000 forint/hónap,
db) 3,51-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 15 000 forint/hónap,
dc) 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 20 000 forint/hónap,
dd) 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 25 000 forint/hónap összegben;
e) 4,51 tanulmányi átlag felett egy szakmai nap eltöltésére nyílik lehetőség valamely, területileg illetékes rendvédelmi technikumban vagy a ROKK Rendőrképző Akadémia adyligeti vagy szegedi Járőrképző Tagozatán.

Egyéb tudnivalók

A pályázatot minden év június 30-ig kell a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr- főkapitányság vezetőjének megküldeni.

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosításra szolgáló okmány másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány); továbbá a Rendőrség által végzendő alkalmasságvizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, az írásbeli nyilatkozatot roma származásról, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról a középiskola vagy szakiskola által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.
A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságvizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv humánigazgatási szolgálata a rendvédelmi szakképző intézménybe jelentkezők alkalmasságvizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmasságvizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el.
A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázó egészségi, pszichikai állapota ezt indokolttá teszi, a Rendőrség további alkalmasságvizsgálatok elvégzésére is jogosult.
Az egészségügyi alkalmasságvizsgálat során bemutatni szükséges szakorvosi leletek:
a) a pályázati felhívást közzé tevő rendőr-főkapitányság által rendelkezésre bocsátott, a háziorvos által kitöltött kérdőív;
b) 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye;
c) labor (vérkép, ionok, vesefunkció, májfunkció, vérzsírok, vércukor, vizelet);
d) hallásvizsgálat;
e) szemészeti lelet;
f) EKG lelet;
g) az egészségi állapotával, illetve korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum
(szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések stb.);
h) férfiaknál egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye;
i) nőknek egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet és egy évnél nem régebbi citológiai
vizsgálat eredménye.
A pályázatokat a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrfőkapitányság vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2024. augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Takács Zsolt kérhető a 34/517-716 (25-06-os mellék) telefonszámon.

Erre a szövegre kattintva az letölthető a jelentkezési melléklet!

Olvasta már?

Megnyílt a Patakvölgye Mini Bölcsőde!

Kedves Kesztölciek! Kedves kisgyermekes családok!   Örömmel értesitek mindenkit, hogy megnyitottuk Patakvölgye Mini Bölcsődénket a Bánk bán utcában.   Meglévő bölcsődénk mellett most már összesen 33 bölcsődei férőhelyet tu...

Az Észak Dunántúli Vízmű Zrt tájékoztatatása

Az Észak Dunántúli Vízmű Zrt tájékoztatja a Kesztölci lakosokat, hogy a társaság részéről Kesztölc településen, a mai naptól kezdődően (2024.02.08) , ellenőrzéseket végeznek, mely során minden felhasználási helyet felkeresnek. Tisztelette...

Kesztölci hulladéknaptár 2024

Tisztelt Kesztölci Lakosok! Az alábbi linkre kattintva elérhető a 2024 évi hulladéknaptár. Kesztölci hulladéknaptár 2024  

Gondosóra

Az idősek klubjába van űrlap a gondosóra igényléséhez.. Segítenek kitölteni az űrlapot és tájékoztatást adnak személyesen és a  06308334818 - as telefonszámon.