Kesztölc község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Művelődési Ház és Klub Kesztölc Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Iskola utca 64.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kesztölc község közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, önkormányzati és nemzetiségi rendezvények szervezése. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázat megírásában és megvalósításában való közreműködés, az önkormányzati intézményekkel és a településen működő nemzetiségi és civil szszervezetekkel való kapcsolattartás. A község közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, helyi újság szerkesztésében való közreműködés, újságcikkek megírása, összegyűjtése. Kapcsolattartás a művelődő közösségekkel, tevékenységük
támogatása. A szabadidő tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása. A könyvtári szolgáltató helyen a könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása, könyvtári programok szervezése, kapcsolattartás a
József Attila Megyei Könyvtárral. A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírás szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása. Illetmény és juttatások:

2022. 07. 25. 9:58 Megtekintés

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=620288 2/3
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola,
• Hasonló területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány,
• Büntetlen előélet
• Magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szlovák nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
• Kiváló szintű kezdeményezőkészség,
• Kiváló szintű csapatmunka,
• Kiváló szintű kommunikáció,
• Kiváló szintű önálló munkavégzés,
• Kiváló szintű elkötelezettség,
• Kiváló szintű szakértelem,
• Kiváló szintű ötletgazdagság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkoztatástól való eltiltás
hiányára kiterjedően, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
• Szakmai önéletrajz
• Képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
• Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Krisztina nyújt, a 0633484003 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kesztölc község Önkormányzata címére történő megküldésével (2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. ). Kérjük a borítékon

2022. 07. 25. 9:58 Megtekintés

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=620288 3/3 feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/1470- 1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház vezető.
• Elektronikus úton Farkas Krisztina részére a polgarmester@kesztolc.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Farkas Krisztina, Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc,
Szabadság tér 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.kesztolc.hu - 2022. július 29.
• Kesztölci Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2022. július 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné
nyilvánítsa.

Olvasta már?

Lakossági barnakőszén igény felmérés

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást. Tájékoztatom a településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy lehetőség van a 2022/20...

Tájékoztató hatósági bizonyítványok kiállításáról.

Tisztelt Lakosok! 2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

Beiskolázási támogatás 2022

A Kesztölci Polgármesteri Hivatal 2022-ben is - alanyi jogon - egyszeri rendkívüli települési támogatást nyújt a helyi Kincses József Általános Iskolába, vagy a Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskolába járó,- kesztölci bejelentett ...

TOP Plusz 331 óvoda

Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata Projekt címe: A Kesztölci Kiserdei Óvoda felújítása Támogatás összege: 300 000 000 Ft Támogatás mértéke: 100% Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00013 Projekt helyszíne: 251...