Kesztölci Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Kesztölci Polgármesteri Hivatalban 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

 

Részmunkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Könyvelési és egyéb pénzügyi feladatok, házipénztár kezelése, banki utalások intézése, analitikák vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  -    Magyar állampolgárság,

  -     Cselekvőképesség,

  -    Büntetlen előélet,

  -    Középfokú képesítés,

  -    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

  -    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  -      felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon

  -      pénzügyi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

  -      közszférában szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

  -      felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-    a Kttv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott adattartalmú önéletrajz

-      iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

-      három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  •  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

-         Postai úton, a pályázatnak a Kesztölci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni: pénzügyi ügyintéző.

- Személyesen, ügyfélfogadási időben: Kesztölci Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 11. Titkárság

 

- Elektronikus úton Kesztölc Község Önkormányzata címére e-papír szolgáltatás igénybevételével: https://epapir.gov.hu/ A szolgáltatás igénybevétele ügyfélkapus regisztrációhoz kötött. Az üzenet tárgyában kérjük feltüntetni: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

          Kesztölc kábeltv

     www.kesztolc.hu

 

 

Olvasta már?

Meghívó: Testületi ülés

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65.§. alapján tisztelettel meghívom Kesztölc Község Képviselő-testületének 2019. május 29. (szerda) 18.00-kor tartandó rendes ülésére. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.

Településrendezés: hirdetmény

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdekeltek! Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a...