Kesztölc Kestúc

keresés

Az energiakrízis okozta nehézségek áthidalása érdekében indította el a Kormány a magyarországi barnakőszén - programot, segítve az önkormányzati intézmények fűtését, lehetőséget adva a lakosságnak hazai barnakőszén elérhető áron történő megvásárlásához.

A lakossági megrendelések teljesítésére az állami tulajdonban lévő Ormosszén Zrt. felkészült, amit nagyban segített az előzetes igények felmérése során a közel 800 önkormányzat visszajelzése, amelyet ezúton is köszönünk. A lakosság részére az Ormosszén Zrt. webáruházat hozott létre, amely elérhető az interneten a https://hazaiszen.hu weboldalon, ahol a lakosssági megrendeléseket regisztrációt követően ugyanúgy lehet igényelni, mint bármely más webáruházban.                   

A Kormány intézkedéseivel összhangban lehetőséget kívánunk teremteni azon lakosok részéreis, akik nem rendelkeznek internet eléréssel és rokon, ismerős segítségét nem tudják igénybe venni a barnakőszén megrendelés lebonyolításához. Ezek a lakosok az önkormányzat ügyintézőjének segítségével tudnak megrendelést leadni. Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat csak közvetítői feladatokat lát el a megrendelés továbbításában, a megrendelt szén kiszállításában és az árú ellenértékének kiszállításában nincs szerepe. A megrendelés lebonyolításának érdekében készítettünk egy megrendelő lapot, amely a web oldalon az alábbi útvonalon érhető el:   

Árak/Önkormányzati megrendelőlap magánszemélyeknek.     

A megrendelőlap kitöltéséhez kapcsolódó útmutatót jelen levelemhez csatolva megküldöm.

Budapest, 2023. február 20.

      Dr. Dukai Miklós                                                                                                                                                      önkormányzati államtitkár     

 

Útmutató barnakőszén lak. megrendeléséhez:

Lakossági barnakőszén rendelés önkormányzati ügyintéző segítségével történő benyújtásához.

1. MEGRENDELŐLAP MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE önkormányzati ügyintéző közvetítésével – megrendelőlap letöltése és kinyomtatása a hazaiszen.hu honlapról

2. A megrendelőlap kitöltése a magánszemély által megadott adatokkal.

      Számlázási név, cím, szállítási cím a kérvényező magánszemély neve, címe.

3. Kapcsolattartó neve, mobil száma, e-mail címe a magánszemély által megadott rokon, szomszéd, barát neve, elérhetőségei (legalább egy mobil telefonszám megadása szükséges, ellenkező esetben sem az Ormosszén Zrt., sem a Magyar Posta munkatársa nem tudja felvenni a kapcsolatot a magánszemélyhez közvetítő személlyel, így a megrendelés nem teljesíthető).

4. Termék megnevezés, rendelt mennyiség, csomagolás módja, fizetés módja megadása a hazaiszen.hu honlapon található információk alapján történik.

      5. A megrendelőlapot mind a magánszemély, mind az önkormányzati ügyintéző nevével és aláírásával el kell látni.

6. A kitöltött megrendelőlap alapján a rendelés a rendeles@hazaiszen.hu e-mail címre elküldhető. Ha érkezik visszaigazolás, azt az önkormányzati ügyintéző kinyomtatja és a megrendelőlap másolatával együtt a magánszemély részére átadja. A megrendelőlap másik példánya az önkormányzatnál marad. Az adatkezelési tájékoztatóban
(ld. következő oldal) foglaltakról a magánszemélyt tájékoztatni kell. A tájékoztató „Adatfeldolgozó neve, képviselője” rubrika 1. pontjában az érintett önkormányzat nevének feltüntetése szükséges.

7. A megrendelt szén kiszállításával kapcsolatos értesítéseket az Ormosszén Zrt. munkatársai és a Magyar Posta munkatársai a megrendelőlapon megadott mobilszámon fogják a megrendelő részére eljuttatni. Fontos felhívni a megrendelő figyelmét, hogy a megadott telefonszám tulajdonosának jelezze a részére érkezett információ megrendelő részére történő gyors továbbításának fontosságát, ui. a kiszállítás sikeressége múlhat rajta.

8. Kiszállításkor a magánszemély átveszi a megrendelt szenet és bankkártyával, illetve utánvéttel fizet attól függően, hogy melyik fizetési módot adták meg a megrendeléskor.

Érintetti tájékoztató

Adatkezelés megnevezése

Lakossági barnakőszén rendelés önkormányzati ügyintéző segítségével

Adatkezelő megnevezése

Ormosszén Zrt.

3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I/104.

tel: +36-30-528-1802

+36-30-435-4889

Adatkezelés célja

  • kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
  • a vásárlással, a számlázással, a megrendelés teljesítésével, a szállítással kapcsolatos műveletek elvégzése,
  • az önkormányzattal való kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja

  • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja a vásárlás teljesítéséhez és az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges a személyes adatok kezelése,
  • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a hazai jogban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján kötelező az adatkezelés a számviteli bizonylatok megőrzése tekintetében.

Érintettek kategóriái

1. Önkormányzati ügyintéző segítségével barnakőszenet rendelő személy

2. A megrendelő személy kapcsolattartója

3. Önkormányzati ügyintéző

Személyes adatok kategóriái

  1. A megrendelő:

a)  neve,

b) címe,

c) aláírása.

2. A kapcsolattartó

a)  neve,

b)  mobiltelefonszáma,

c)  e-mail címe.

3. Az önkormányzati/kormányhivatali ügyintéző

a) neve,

b) aláírása.

Személyes adatok különleges kategóriái, vagy a GDPR 10. cikke szerinti bűnügyi adatok kategóriái

Nincs

Címzettek

Nincs

Adatfeldolgozó neve, képviselője

1. Itt kell megadni az adott önkormányzat nevét, amely segítséget nyújt a rendeléshez.

 

2. Magyar Posta Zrt. (az adatfeldolgozás célja: a megrendelt termék kiszállítása a megrendelő részére, amelyhez szükséges a személyes adatok kezelése).

 

3. WSZL Szállítmányozási és Logisztikai Kft. (az adatfeldolgozás célja: a megrendelt termék kiszállítása a megrendelő részére, amelyhez szükséges a személyes adatok kezelése).

Harmadik országba, nemzetközi szervezet számára történő továbbítás

Nincs

Tárolás      időtartama,      törlési határidő

A számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó 8 évig kezeli az adatkezelő a személyes adatokat.

 

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben bármikor:

– tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,

  • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
  • kérheti az adatkezelés korlátozását,
  • kérheti az adatok törlését meghatározott feltételek esetén,
  • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a Illetékességkereső | Magyarország Bíróságai (birosag.hu) oldalon.

A szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés esetében az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog nem gyakorolható.

A megrendelés teljesítésének feltétele, hogy a megrendelő és a kapcsolattartó megadja személyes adatait, amely a rendelés, vásárlás előfeltétele és amelyen a vásárlás sikeressége múlhat.

https://hazaiszen.hu/árak:

Csomagolt raklapos szenek (40 db x 24 kg) (postai úton házhoz szállítva)**

TermékSzemnagyság (mm)Fűtőérték (kJ/kg)*Szén ára (nettó Ft / 960kg)Szállítási díj (nettó Ft/raklap)**Szén ára + szállítási díj (bruttó Ft / raklap)
Raklapos diószén20-40min. 13.00045 00013 50074 295
Raklapos borsószén15-35min. 12.00044 00013 50073 025

* Társaságunk a fenti barnaszén termékek esetében a fűtőérték tekintetében kizárólag a mintavételi szabványok betartása esetén vállal minőségi garanciát!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hazai barnaszenek hamu tartalma magasabb az import szenekre jellemző értékeknél!

** A Magyar Posta csak napi 30 raklap mennyiségre garantálja az árat, ezen mennyiség fölött nettó 30.000,- Ft/raklap a szállítási díj!

Ömlesztett termékek tekintetében országos kiszállítást nettó 25.000 Ft/tonna szállítási díj ellenében vállalunk, min. 25 tonna mennyiség esetén!

***A magánszemélyeknek szóló megrendelőlap használatát önkormányzati segítséggel azok figyelmébe ajánljuk, akik segítségre szorulnak az internet világában.

Internettel rendelkező magánszemélyek a webáruházban önállóan tudnak vásárolni.

Fenti árak 2023. január 1-től visszavonásig  és a készlet erejéig érvényesek. A változás jogát fenntartjuk!

Ormosszén Zrt

Olvasta már?

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet középiskolák és szakiskolák első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pályaválasztásá...

Megnyílt a Patakvölgye Mini Bölcsőde!

Kedves Kesztölciek! Kedves kisgyermekes családok!   Örömmel értesitek mindenkit, hogy megnyitottuk Patakvölgye Mini Bölcsődénket a Bánk bán utcában.   Meglévő bölcsődénk mellett most már összesen 33 bölcsődei férőhelyet tu...

Az Észak Dunántúli Vízmű Zrt tájékoztatatása

Az Észak Dunántúli Vízmű Zrt tájékoztatja a Kesztölci lakosokat, hogy a társaság részéről Kesztölc településen, a mai naptól kezdődően (2024.02.08) , ellenőrzéseket végeznek, mely során minden felhasználási helyet felkeresnek. Tisztelette...

Kesztölci hulladéknaptár 2024

Tisztelt Kesztölci Lakosok! Az alábbi linkre kattintva elérhető a 2024 évi hulladéknaptár. Kesztölci hulladéknaptár 2024