Kesztölc Kestúc

keresés

Gépjárműadó

A költségvetési törvény értelmében a gépjárműadóból származó bevétel 2021. január 1-jétől a központi költségvetést illeti meg. Emiatt a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatok is átkerülnek az önkormányzatoktól az állami adóhatósághoz.

2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a NAV látja el. A fizetendő adó összegéről, befizetési határidőkről és bankszámlaszámokról a NAV mindenkit határozattal értesíteni fog. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A 2020.december 31-e előtt keletkezett hátralékot még az Önkormányzat bankszámlájára kell befizetni. A 2020.december 31-e előtt keletkezett túlfizetéssel kapcsolatos kérelmet (visszatérítés, másik adószámlára történő átvezetés) is az Önkormányzathoz kell benyújtani.

 

Helyi iparűzési adó

 

Bevallási nyomtatványok változása

2021.január 1-jétől egycsatornássá válik az iparűzési adó bevallása (ideértve az adóbevallás kijavítását, az önellenőrzéssel való helyesbítését és az adóelőlegről szóló bevallást is) és főszabály szerint már csak a NAV-hoz lehet benyújtani a nyomtatványokat.

E rendelkezés célja, hogy egységesek legyenek a bevallások, megkönnyítve ezzel azon vállalkozások életét, akiknek több önkormányzat felé is van bevallási kötelezettségük. Az állami adóhatósághoz benyújtandó egységes, a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozó adatot tartalmazó bevallás ugyanis jelentős adminisztrációs kötelezettség csökkentést eredményezhet az ilyen adóalanyoknál, továbbá az önkormányzati adóhatóságoknál is.

Az adóbevallás központosítása ellenére a helyi adókat azonban továbbra is az egyes önkormányzatok számlájára kell utalni, a bevallások feldolgozása is az önkormányzatok feladata marad.

 

Tevékenységüket szüneteltető KATA-s adózók bevallási kötelezettsége

A helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény 39/B.§ (6) bekezdés a) pontja szerint  a kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal – szünetelt. A határidő elmulasztása jogvesztő, tehát a bevallás későbbi időpontban történő benyújtására nincs lehetőség.

 

KATA szerinti adózás választása / megszüntetése

A helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény 39/B.§ (9) bekezdése szerint a vállalkozó a KATA szerinti adózás választását – amennyiben helyi iparűzési adóját még nem KATA szerint fizeti – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik.

A vállalkozó az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem a KATA szerint kívánja megállapítani.

A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül. A határidő elmulasztása jogvesztő, tehát a bejelentés/bevallás későbbi időpontban történő benyújtására nincs lehetőség.

 

Mikro-, kis- és középvállalkozók helyi iparűzési adókedvezménye

 

2021-ben a kedvezményezett körbe tartozó vállalkozások esetén az iparűzési adó mértéke a felére, 1%-ra csökken.

 

Az adókedvezmény feltétele

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék.

 

Az adókedvezmény igénybevétele

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Ez az engedmény akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV-on keresztül külön erre a célra rendszeresített nyilatkozatot ad be. A nyilatkozat kialakítása folyamatban van, az jelenleg a NAV honlapján még nem érhető el.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a KATA-s adózók esetében – akik főszabály szerint nem adnak bevallást – automatikusan érvényesíthető az 50%-os engedmény a 2021. év vonatkozásában. Az ő esetükben külön nyilatkozat beadására nincs szükség.

 

Az iparűzési adóbevallás központi nyomtatványa kiegészítésre került egy új bevallás jelleggel „A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás” néven. Az 50%-os engedmény minden KKV-nak minősülő adózónak jár a 2021. évben végződő adóév vonatkozásában, aki a bevalláson bejelöli ezt a jelleget.

 

Idegenforgalmi adó

 

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerint 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz. Ez a rendelkezés gyakorlatilag a 2020. május-december havi bevallásoknál már alkalmazott feldolgozási és számítási módszert hosszabbítja meg a 2021 év vonatkozásában a veszélyhelyzet végéig.

 

 

Baka-Tatár Hajnalka

adóügyi ügyintéző

Kesztölci Polgármesteri Hivatal

Olvasta már?

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00041 Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata Támogatás összege: 50 000 000 Ft Támogatás mértéke: 100% Projekt címe: Kesztölc ...

Köszönet nyilvánítás a kesztölci lakosoknak

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a kesztölci lakosoknak a tartós élelmiszer gyűjtést, valamint a felajánlott élelmiszer utalványokat, mellyel szebbé tehettük a községü...

Köszönet nyilvánítás a cipős doboz akció szervezőinek

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a cipős doboz akció szervezőinek és adományozóinak azt a rengeteg ajándékot, mellyel szebbé tehettük a községünkben élő rászoruló gyer...

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS ZSIBRITA GYÖRGYNEK

Ezúton szeretnénk megköszönni Kesztölc község Önkormányzata,- a Kesztölci Idősek Klubja, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében Zsibrita György által közvetített tartós élelmiszeradományt, melyből 74 fő kesztölci lakost tudt...