Kesztölc Kestúc

keresés

Óvodapedagógust keres a Kesztölci Kiserdei Óvoda. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szlovák nemzetiségi óvodapedagógus végzettség, szlovák nyelvtudás, felhasználói szintű számtógépes ismeret

A Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a rábízott gyermekek testi-lelki gondozása,nevelése,fejlesztése életkoruknak,egyéni fejlettségüknek megfelelő szinten.Folyamatos szakmai megújulás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•  Főiskola, óvodapedagógus,

•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szlovák nemzetiségi óvodapedagógus végzettség, szlovák nyelvtudás, felhasználói szintű számtógépes ismeret.

Elvárt kompetenciák: gyermekcentrikusság,kreativitás, csapatmunka,innovatív gondolkodás,empátia,türelem,elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz,motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 21. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyváriné Radovics Angelika nyújt, a 06 30 455 5029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka címére történő megküldésével (2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

Elektronikus úton Nagyváriné Radovics Angelika részére a ovoda@kesztolc.hu E-mail címen keresztül. Személyesen: Nagyváriné Radovics Angelika, Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot az óvodavezető bírálja el a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája ,Kesztölc, 2517 Szabadság tér 11. - 2017. január 27.

Kesztölc település honlapja, Kesztölci Kiserdei Óvoda honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ovoda.kesztolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Olvasta már?

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem

Kesztölc csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00041 Kedvezményezett: Kesztölc Község Önkormányzata Támogatás összege: 50 000 000 Ft Támogatás mértéke: 100% Projekt címe: Kesztölc ...

Köszönet nyilvánítás a kesztölci lakosoknak

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a kesztölci lakosoknak a tartós élelmiszer gyűjtést, valamint a felajánlott élelmiszer utalványokat, mellyel szebbé tehettük a községü...

Köszönet nyilvánítás a cipős doboz akció szervezőinek

Kesztölc község Önkormányzata, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk megköszönni a cipős doboz akció szervezőinek és adományozóinak azt a rengeteg ajándékot, mellyel szebbé tehettük a községünkben élő rászoruló gyer...

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS ZSIBRITA GYÖRGYNEK

Ezúton szeretnénk megköszönni Kesztölc község Önkormányzata,- a Kesztölci Idősek Klubja, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevében Zsibrita György által közvetített tartós élelmiszeradományt, melyből 74 fő kesztölci lakost tudt...