Kesztölc község Önkormányzata kiírja a Bursa Hungarica „A” és „B” típusú ösztöndíjpályázatot 2020. évre.
A pályázatban Kesztölcön állandó lakhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási tanulmányaikat nappali tagozaton 2020/21. tanévben megkezdő, vagy 2020/21. tanévben folytató, illetve 2021/22-ben tanulmányaikat megkezdők vehetnek részt.

„A” típusú pályázat nyújtandó be a felsőoktatási tanulmányaikat már megkezdett hallgatók részéről, ők a 2020/2021. tanév II. félévére és a 2021/2022. tanév I. félévére, összesen 10 hónapra nyerhetnek támogatást.
„B” típusú pályázat nyújtandó be azok részéről, akik felsőoktatási tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben kívánják megkezdeni, ők 3x10 hónapra nyerhetnek támogatást, amennyiben tanulmányaikat ténylegesen meg is kezdik.
A pályázatoktat a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx útvonalon elérhető EPER- Bursa rendszerben kell rögzíteni, a rögzítéshez regisztráció szükséges. A véglegesített, kinyomtatott pályázatot papír alapon a kötelező mellékletekkel 1 eredeti példányban meg kell küldeni az alábbi címre:
Kesztölci Polgármesteri Hivatal, 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.
A pályázat kötelező mellékletei a család 1 főre eső jövedelmét igazoló dokumentumok (3 havi átlagkereset igazolás, nyugdíjasszelvény stb.), egyéb, a szociálisan hátrányos helyzet igazolására alkalmas dokumentum, pl. orvosi igazolás tartós betegségről, magas hiteltörlesztésről igazolás stb., „A” típusú pályázók esetében eredeti hallgatói jogviszony
igazolás.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A pályázatok elbírálása kizárólag szociális szempontok figyelembevételével történik.
A részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető, vagy letölthető a
www.kesztolc.hu oldalról.
 
 
 
Kesztölc, 2020 október 1.
 
Farkas Krisztina
polgármester s.k.

Olvasta már?

Egyszeri pénzbeli támogatás

Kesztölc község Képviselő-testülete a - vírushelyzetre tekintettel a Kesztölcön lakcímmel rendelkező Kesztölci Kiserdei Óvodába beíratott óvodások, a Kesztölcön lakcímmel rendelkező, Kincses József Általános Iskola tanulói, illetve a kesztölci lak...

Közmeghallgatás 2021

M E G H Í V Ó Kesztölc Község Képviselő-testülete 2021. december 1. (szerda) 17.00-kor  K ö z m e g h a l l g a t á s t  tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk a község lakosságát Az közmeghallgatás helye: Községi Klu...

Tájékoztató bázisállomással kapcsolatban

Az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésének és bejelentéssel történő legalizálásának feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 2...

Tájékoztatás fakivágásról

Tisztelt Lakosaink! Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2021. szeptember 20-án az Erdészeti hatóság engedélyével fakivágási munkálatok kezdődnek az Esztergomi utca végén az Erzsébet parkban és a Major utca végén a régi buszfordulónál. Az elöregedett...