Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka materská skola "Horicka" óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Feladata a rábízott gyermekek testi-lelki gondozása,nevelése,fejlesztése életkoruknak ,egyéni fejlettségüknek megfelelő szinten.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus,

- Büntetlen előélet,cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Főiskola, szlovák nemzetiségi óvodapedagógus,

- Szlovák nyelvből középfokú A típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Önéletrajz,végzettséget igazoló oklevél, motivációs levél, érvényes erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet, cselekvőképesség..

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyváriné Radovics Angelika nyújt, a 06304555029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka címére történő megküldésével (2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

- Elektronikus úton Nagyváriné Radovics Angelika részére a ovoda@kesztolc.hu E-mail címen keresztül

- Személyesen: Nagyváriné Radovics Angelika, Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Cseresznyéshát utca 2/1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A nevelőtestület véleményének figyelembe vételével az intézményvezető dönt. Az intézményvezető fenntartja magának a jogot,hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  ovoda.kesztolc.hu - 2021. április 8.  kesztolc.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ovoda.kesztolc.hu honlapon szerezhet. 

Olvasta már?

Északdunántúli Vízmű Zrt tájékoztatója

Tisztelt Lakosok! Az ÉDV Zrt tájékoztatja a tisztelt lakosokat, hogy a település csatornahálózatán található átemelőkben, az utóbbi időben egyre gyakoribb probléma a csatornaidegen anyagok (nem papír alapú higiéniai termékek, törlőkendők, rongy...

Adózási tájékoztató 2021

Gépjárműadó A költségvetési törvény értelmében a gépjárműadóból származó bevétel 2021. január 1-jétől a központi költségvetést illeti meg. Emiatt a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatok...