Az Önkormányzat ösztöndíjat biztosít azoknak a kesztölci fiataloknak, akik felsőoktatási tanulmányokat folytatnak. Meghosszabbított leadási határidő: 2018. november 13.

Kesztölc község Önkormányzata kiírja a Bursa Hungarica „A” és „B” típusú ösztöndíjpályázatot 2019. évre.

„A” típusú pályázat nyújtandó be a felsőoktatási tanulmányaikat már megkezdett hallgatók részéről, ők a 2018/2019. tanév II. félévére és a 2019/2020. tanév I. félévére, összesen 10 hónapra nyerhetnek támogatást.

„B” típusú pályázat nyújtandó be azok részéről, akik felsőoktatási tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben kívánják megkezdeni, ők 3x10 hónapra nyerhetnek támogatást, amennyiben tanulmányaikat ténylegesen meg is kezdik.

A pályázatoktat a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  útvonalon elérhető EPER-Bursa rendszerben kell rögzíteni, a rögzítéshez regisztráció szükséges.

A pályázatot papír alapon 1 eredeti példányban meg kell küldeni az alábbi címre:

Kesztölci Polgármesteri Hivatal, 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.

A pályázat kötelező mellékletei a család 1 főre eső jövedelmét igazoló dokumentumok (3 havi átlagkereset igazolás, nyugdíjasszelvény stb.), „A” típusú pályázók esetében eredeti hallgatói jogviszony igazolás.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának meghosszabbított határideje: 2018. november 13.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018.  december 13.

A pályázatok elbírálása kizárólag szociális szempontok figyelembevételével történik.

A részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető, vagy letölthető a www.kesztolc.hu oldalról.

 

Kesztölc, 2018. október 3.

Vöröskői István
polgármester

Olvasta már?

Meghívó: Testületi ülés

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65.§. alapján tisztelettel meghívom Kesztölc Község Képviselő-testületének 2019. május 29. (szerda) 18.00-kor tartandó rendes ülésére. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.

Településrendezés: hirdetmény

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdekeltek! Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a...