Tisztelt Adózóink!
A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a 140/2020.(IV.21.) Korm.rendelet számos adózási könnyítésről rendelkezik.

Ezek közül a helyi adókat érintő leglényegesebb változások:


 A helyi iparűzési adó bevallási, és az esetlegesen teljesítendő adófizetési kötelezettség határideje 2020. május 31-ről 2020. szeptember 30-ra módosult
 Idegenforgalmi adó esetében a szállásadó havi adóbevallási kötelezettsége továbbra is megmaradt, de idegenforgalmi adót a vendégeknek nem kell fizetni, és a szállásadónak sem kell beszedni és befizetni.


Adótartozásokkal kapcsolatos méltányossági eljárások:


 maximum öt millió forint összegű adóra, évente egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztás vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetés engedélyezhető, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza
 a nem természetes adózónak a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adózót terhelő adótartozás egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékelhető, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.
 a fizetési könnyítési, vagy az adómérséklési eljárás illetékmentes
A méltányossági eljáráshoz szükséges kérelem letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető.
Vállalkozások és ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek a méltányossági kérelmeket az E-Önkormányzat portálon elektronikusan is kitölthetik és benyújthatják. A portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
A benyújtandó űrlap:


ASP-ADO-ERK-2017 Automatikus részletfizetési kérelem
ASP-ADO-MK-2017 Méltányossági kérelem

Szántó Erika
jegyző

Olvasta már?

Pályázat óvodapedagógusi mukakör betöltésére

Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka Materská Skola Horicka a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kesztölci Kiserdei Óvoda Kestúcka materská skola "Horicka" Óvodap...

Beiskolázási támogatás 2020.

Kesztölc község Önkormányzata 2020-ban is egyszeri rendkívüli települési támogatást nyújt az általános iskolás korú gyermeket nevelő kesztölci családoknak.

Tájékoztatás

Ezúton értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy 2020. július 1-től községünknek új főépítésze van. Dankó Kristóf első ügyfélfogadási napja: 2020. július 15-én 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatalban lesz.