Kesztölci Polgármesteri Hivatal                     

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kesztölci Polgármesteri Hivatal

igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.09.30 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

igazgatási feladatok, népességnyilvántartás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Igazgatási feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016(V.26.) önkormányzati rendelete az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közigazgatás - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű számítógépes ismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz

•         erkölcsi bizonyítvány

•         végzettséget tanúsító bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kesztölci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1908/2020 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.

•         Elektronikus úton Szántó Erika részére a jegyzo@kesztolc.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Szántó Erika, Komárom-Esztergom megye, 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kesztolc.hu - 2020. szeptember 1.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kesztolc.hu honlapon szerezhet.

 

Olvasta már?

Egyszeri pénzbeli támogatás

Kesztölc község Képviselő-testülete a - vírushelyzetre tekintettel a Kesztölcön lakcímmel rendelkező Kesztölci Kiserdei Óvodába beíratott óvodások, a Kesztölcön lakcímmel rendelkező, Kincses József Általános Iskola tanulói, illetve a kesztölci lak...

Közmeghallgatás 2021

M E G H Í V Ó Kesztölc Község Képviselő-testülete 2021. december 1. (szerda) 17.00-kor  K ö z m e g h a l l g a t á s t  tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk a község lakosságát Az közmeghallgatás helye: Községi Klu...

Tájékoztató bázisállomással kapcsolatban

Az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésének és bejelentéssel történő legalizálásának feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 2...

Tájékoztatás fakivágásról

Tisztelt Lakosaink! Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2021. szeptember 20-án az Erdészeti hatóság engedélyével fakivágási munkálatok kezdődnek az Esztergomi utca végén az Erzsébet parkban és a Major utca végén a régi buszfordulónál. Az elöregedett...